← Strona główna Grupy PFR

Przedłużenie okresu trwania postępowań kwalifikacyjnych na Członków Zarządu Spółki Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. trzeciej kadencji

PFR S.A.
Przedłużenie okresu trwania postępowań kwalifikacyjnych na Członków Zarządu Spółki Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. trzeciej kadencji

Rada Nadzorcza spółki Polski Fundusz Rozwoju S.A. w dniu 12 kwietnia 2024 r. podjęła decyzję o przedłużeniu okresu trwania postępowań kwalifikacyjnych na członków zarządu spółki trzeciej kadencji. Wydłużony został termin składania ofert do dnia 19 kwietnia 2024 r. do godz. 11:00, a otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu po godz. 11:00. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi warunki formalne zawarte w ogłoszeniu, będą przeprowadzane w siedzibie spółki od dnia 22 kwietnia 2024 r., z zastrzeżeniem, że o dokładnej dacie, miejscu i godzinie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej wskazany w zgłoszeniu kandydata.

Postępowania kwalifikacyjne dotyczą stanowisk:

 • Prezesa Zarządu Spółki Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. trzeciej kadencji
  Pełna treść ogłoszenia
 • Wiceprezesa Zarządu Spółki Właściwego Dla Obszaru Programów Rozwojowych Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. trzeciej kadencji
  Pełna treść ogłoszenia
 • Wiceprezesa Zarządu Spółki Właściwego Dla Obszaru Inwestycji Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. trzeciej kadencji
  Pełna treść ogłoszenia
 • Wiceprezesa Zarządu Spółki Właściwego Dla Obszaru Finansów i Rozwoju Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. trzeciej kadencji
  Pełna treść ogłoszenia

Postępowania kwalifikacyjne odbywają się w oparciu o § 18 ust. 3 pkt 8 w zw. z § 20 ust. 2 Statutu Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie, w związku z art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

PFR S.A.
Poprzedni artykuł
Mapa wybranych narzędzi AI w procesach administracyjnych i HR
Mapa polskich rozwiązań z sektora cyberbezpieczeństwa
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO