← Strona główna Grupy PFR

Jaka jest cyfrowa kondycja polskich firm i gospodarki? Podsumowanie raportu.

PFR S.A.
Jaka jest cyfrowa kondycja polskich firm i gospodarki? Podsumowanie raportu.

W dobie dynamicznych przemian technologicznych cyfryzacja stała się nieodłącznym elementem funkcjonowania przedsiębiorstw. Zespół Polskiego Funduszu Rozwoju przygotował raport „Kondycja cyfrowa polskich firm i gospodarki”, który jest analizą poziomu cyfryzacji polskich przedsiębiorstw oraz wskazuje na ich kluczowe wyzwania i możliwości. Oto najważniejsze wnioski z raportu.

Makroperspektywa cyfryzacji w Polsce

Punktem wyjścia do analizy polskich firm jest wskaźnik intensywności cyfrowej (Digital Intensity Index, DII), który klasyfikuje przedsiębiorstwa na podstawie poziomu wykorzystania technologii cyfrowych. W 2023 roku tylko 21,2% polskich przedsiębiorstw osiągnęło wysoki lub bardzo wysoki poziom intensywności cyfrowej, co plasuje Polskę na 21. miejscu wśród krajów Unii Europejskiej. Dla porównania, w Finlandii wskaźnik ten wynosi 51,9%, a w Holandii 47,6%. 

Autorzy raportu przytaczają także wyniki DESI (Digital Economy and Society Index) za 2022 rok, które również wskazują na zapóźnienia Polski w stosunku do średniej w UE:

 • Wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI): 3,7% polskich firm (w UE 8,0%)
 • Przetwarzanie dużych zbiorów danych (big data): 8,5% polskich firm (w UE 14,2%)
 • Wykorzystanie e-faktur: 13,2% polskich firm (w UE 32,2%)
 • Usługi chmurowe: 19,2% polskich firm (w UE 34,0%)

Test Dojrzałości Cyfrowej (TDC)

Zespół PFR stworzył autorski Test Dojrzałości Cyfrowej (TDC), w którym wzięło udział blisko 500 firm z sektora MŚP. Wyniki pokazują, że 73% ankietowanych to firmy tradycyjne, 16% jest rozwiniętych cyfrowo, a zaledwie 4% można określić jako innowacyjne.  

Kolejne dane potwierdzają, że polscy przedsiębiorcy potrzebują cyfrowego wsparcia na bardzo wielu płaszczyznach. Zaledwie 12% firm bada potrzeby swoich klientów, 19% ma strategię, plan lub wizję cyfryzacji. Tylko 33% przedsiębiorstw wykorzystuje narzędzia cyfrowe automatyzujące proste czynności.

Główne przeszkody w digitalizacji polskich firm to wysokie koszty wdrażania technologii, brak wiedzy o dostępnych rozwiązaniach oraz niedobór kompetencji cyfrowych wśród pracowników. Te bariery hamują rozwój przedsiębiorstw i ich zdolność do konkurowania na rynku globalnym.  

Rekomendacje i wsparcie dla firm

Raport wskazuje na konkretne obszary, w których firmy powinny się rozwijać, aby zwiększyć swoją konkurencyjność:

 • Strategia cyfryzacji: Konieczność opracowania i wdrożenia strategii cyfryzacji.
 • Kompetencje cyfrowe: Inwestycje w rozwój umiejętności cyfrowych pracowników.
 • Innowacyjność: Zachęcanie do tworzenia i wdrażania innowacyjnych rozwiązań.
 • Cyfrowe produkty i usługi: Rozszerzenie oferty o cyfrowe produkty i usługi.
 • Narzędzia cyfrowe: Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi wspierających automatyzację procesów. 
 • Dane w organizacji: Lepsze zarządzanie i analiza danych.
 • Cyfrowe produkty i usługi: Dostosowywanie oferty do potrzeb klientów.
 • Infrastruktura ICT: Modernizacja infrastruktury informatycznej.
 • Cyberbezpieczeństwo: Wzmocnienie zabezpieczeń cyfrowych.
 • Komunikacja z klientem: Ulepszenie kanałów komunikacji z klientami. 


Droga do digitalizacji

W odpowiedzi na te wyzwania powstała Cyfrowa Wyprawka dla Firm - program, który oferuje narzędzie do autodiagnozy (Test Dojrzałości Cyfrowej), interaktywną wyszukiwarkę narzędzi cyfrowych, szkolenia, warsztaty i dostęp do ekspertów. Wśród nowości, z których wkrótce będą mogli skorzystać przedsiębiorcy w ramach programu są m.in.: testowanie wybranych rozwiązań cyfrowych bez kosztów czy wykonanie Testu Dojrzałości Cyfrowej przez mikroprzedsiębiorstwa. 

Wnioski

Polskie firmy mają ogromny potencjał, jednak chcąc go w pełni wykorzystać, konieczne są inwestycje w nowoczesne technologie oraz rozwój kompetencji cyfrowych. W obecnej dekadzie kluczowe będzie dostosowanie się do unijnych wymagań, które zakładają m.in., że 75% firm będzie korzystać z co najmniej jednej zaawansowanej technologii do 2030 roku. Raport „Kondycja cyfrowa polskich firm i gospodarki” jest cennym źródłem wiedzy, wskazówek i dobrych praktyk, które mogą pomóc firmom w efektywnej transformacji cyfrowej.

Inwestycje w technologie cyfrowe, automatyzację procesów oraz rozwój kompetencji pracowników to nie tylko sposób na poprawę efektywności operacyjnej, ale przede wszystkim na zwiększenie konkurencyjności na rynku, który stale się zmienia. Przyszłość polskich firm w dużej mierze zależy od ich zdolności do adaptacji i innowacyjności w erze cyfrowej.

Link do pobrania raportu.
 

PFR S.A.
Poprzedni artykuł
Projekt Digitrans. Wsparcie na cyfryzację MMŚP
Wmurowano kamień węgielny pod budowę Terminalu 3 w Baltic Hub
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO