← Strona główna Grupy PFR

Informacja Polskiego Funduszu rozwoju na temat realizacji Tarczy Finansowej PFR dla mikro, małych i średnich firm oraz procedury wyjaśniającej

PFR S.A.
Informacja Polskiego Funduszu rozwoju na temat realizacji Tarczy Finansowej PFR dla mikro, małych i średnich firm oraz procedury wyjaśniającej

Tarcza Finansowa PFR dla mikro, małych i średnich firm została uruchomiona 29 kwietnia 2020 r. W ciągu niespełna 2 miesięcy subwencje otrzymało ponad 291  tys. firm. Ubiegało się o nią 335 tys. firm, co oznacza, że 87% wnioskujących firm otrzymało dofinansowanie. Codziennie z dofinansowania PFR korzystają tysiące nowych przedsiębiorców.

W przypadku mikrofirm wypłacona została kwota 15,9 mld zł z dostępnej puli 25 mld zł, a w przypadku MSP 37,5 mld z dostępnych 50 mld zł. Analiza dotychczasowej dynamiki dystrybucji środków w ramach Tarczy pozwala z bardzo dużym prawdopodobieństwem, niemal pewnością,  przewidywać, że środków z Tarczy Finansowej PFR wystarczy dla wszystkich firm, które ucierpiały w wyniku pandemii COVID-19 i spełniają warunki otrzymania subwencji opisane w Regulaminie. Nowe wnioski o subwencję będą przyjmowane do końca lipca 2020 r.

Istotą Tarczy Finansowej PFR jest to, że skorzystanie z subwencji odbywa się szybko (w ciągu 1-2 dni) i nie wymaga od przedsiębiorców dodatkowych zaświadczeń ani załączników. Weryfikacja uprawnień przedsiębiorców oraz ich statusu jest przeprowadzana automatycznie za pomocą rejestrów publicznych – deklaracji VAT, danych z ZUS oraz z uwzględnieniem dostępnych dokumentów księgowych. Mogą zdarzyć się jednak sytuacje, w których z powodu specyficznej sytuacji danej firmy nie można pozyskać danych o jej faktycznej sytuacji z rejestrów publicznych. Mogło się również zdarzyć, że przedsiębiorca popełnił niezamierzony błąd podczas wypełniania formularza. W takich przypadkach może on skorzystać z uruchomionej przez banki o PFR procedury wyjaśniającej. Skorzystało już z niej blisko 1000 przedsiębiorstw, a kolejne sprawy są rozpatrywane.

Postępowanie w ramach procedury wyjaśniającej, uruchomionej wspólnie z bankami uczestniczącymi w dystrybucji środków z Tarczy, jest ujednolicone i przyjęte przez wszystkie instytucje pośredniczące w udzielaniu subwencji finansowych. Lista spraw, w jakich przedsiębiorca może skorzystać z tej procedury nie jest zamknięta, choć nie dotyczy wszystkich przypadków. 

W szczególności dotyczy takich kwestii, jak:

  • rozbieżności między danymi zawartymi we wniosku o udzielenie subwencji finansowej, a danymi zawartymi w rejestrach służących do walidacji wniosku (w tym ZUS i KAS), których nie można usunąć poprzez porównanie tych danych w sposób elektroniczny.
  • popełnienie przez Beneficjenta we wniosku lub odwołaniu oczywistego błąd pisarski, który spowodował wydanie ostatecznej decyzji przyznającej subwencję finansową w kwocie niższej lub wyższej, niż możliwa do uzyskania zgodnie z Regulaminem;
  • decyzji PFR w kwestii dotyczącej zwrotu subwencji przez Beneficjenta, np. w przypadku gdy przedsiębiorca otrzymał subwencję choć nie był do tego uprawniony.

W ramach procedury przedsiębiorca powinien zgłosić się do banku, w którym składał wniosek o subwencje, złożyć dokumenty, które potwierdzają jego racje. PFR wspólnie z bankiem analizuje jego sprawę indywidualnie i na tej podstawie podejmuje decyzję, którą bank przekazuje zainteresowanemu.

Ze względu na skomplikowanie niektórych spraw i stanów faktycznych przedsiębiorstw, Regulamin ubiegania się o udział w Programie rządowym „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm” nie określa terminów, w jakich będą przeprowadzane i zakończane postępowanie wyjaśniające. Będą one procesowane przez PFR zgodnie z kolejnością zgłoszeń, bez zbędnej zwłoki.

Należy jednak podkreślić, że wszystkie złożone w ramach procedury wyjaśniające wnioski zostaną przeanalizowane, a przedsiębiorcy otrzymają stosowną odpowiedź.  Rozpatrywanie spraw i wydawanie decyzji będzie odbywać się bez względu na upływ terminu przyjmowania nowych wniosków do programu. Każdy z przedsiębiorców, który kwalifikuje się do otrzymania pomocy na podstawie procedury wyjaśniającej otrzyma subwencję. W związku z tym prosimy przedsiębiorców, którzy złożyli wnioski o cierpliwość i oczekiwanie na informację zwrotną z PFR.

PFR S.A.
Poprzedni artykuł
Przedłużamy termin zgłoszenia do konkursu #AplikacjeJutraPFR
Polski Fundusz Rozwoju uruchomił obsługę wniosków o finansowanie w ramach Tarczy Finansowej PFR dla Dużych Firm
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO