← Strona główna Grupy PFR
EBI

EBI i PFR podpisały porozumienie dotyczące współpracy strategicznej

PFR S.A.
EBI-i-PFR-porozumienie-news

Umowa współpracy dotyczy współfinansowania inwestycji głównie w obszarach rozwoju zrównoważonej gospodarki, ochrony środowiska, łagodzenia zmian klimatycznych i przystosowania się do nich, poprawy efektywności energetycznej i zwiększenie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii.
 
Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) i Polski Fundusz Rozwoju (PFR) określili priorytetowe obszary, w których chcą aktywnie zacieśnić współpracę w kontekście finansowania, doradztwa i pomocy technicznej dla projektów i programów z sektorów:

  • energii odnawialnej;
  • instalacji wodno-ściekowych;
  • środków w zakresie czystej energii i efektywności energetycznej, w tym renowacji i przebudowy budynków;
  • zielonej mobilności;
  • wsparcia przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym;
  • zazieleniania gospodarki (zwłaszcza MŚP i spółki o średniej kapitalizacji);
  • modernizacji sieci ciepłowniczych;
  • innowacji w technologiach niskoemisyjnych i energetycznych, w tym wodoru; oraz
  • transferu technologii.

Porozumienie obejmuje również współpracę w zakresie zielonych produktów dłużnych (obligacje lub pożyczki) oraz współpracę w zakresie usług doradczych, również w ramach PFR Green Hub.

Umowa o zacieśnieniu współpracy wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez obie Strony i będzie obowiązywać, co najmniej przez okres pięciu lat. Należy tu wspomnieć, że obie instytucje współpracują ze sobą od 2020 roku i wartość umów już podpisanych wynosi 2,5 mld PLN.

Europejski Bank Inwestycyjny, będąc bankiem klimatu Unii Europejskiej, skrupulatnie przestrzega zasady by przynajmniej 40% finansowania przeznaczone było na zieloną transformację, w przyszłości będzie to 50%. W 2021 r. zielone finansowanie EBI wyniosło w Europie 43%, a w Polsce 42%.

W okresie 2022-2025 finansowanie transformacji energetycznej będzie jednym z trzech podstawowych filarów działalności Polskiego Funduszu Rozwoju. Główny nacisk będzie nakładany na rozwój infrastruktury przyczyniającej się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego oraz obniżania emisyjności polskiej energetyki zarówno na poziomie systemowym jak i lokalnym. Uzupełniamy finansowanie komercyjne umożliwiając biznesowi prywatnemu jak i samorządom realizację zielonych inwestycji. Planujemy udzielanie pożyczek m.in. dla instalacji fotowoltaicznych, wiatrowych, systemów ciepłowniczych czy magazynów energii.

 To dla EBI bardzo ważna umowa, która pozwoli poszerzyć możliwości finansowania „zielonych projektów”. Zwiększenie udziału energii odnawialnej, zrównoważona ochrona środowiska oraz zwiększenie innowacyjności technologii niskoemisyjnych zapewnią większą konkurencyjność i umożliwią bardziej dynamiczny rozwój polskiej gospodarki

– mówi Teresa Czerwińska, wiceprezes EBI

Jednym ze strategicznych działań PFR jest dostarczanie instrumentów kapitałowych do przeprowadzenia transformacji energetycznej w Polsce. W ramach dedykowanego programu PFR Green Hub tworzymy m.in.: sieć partnerów biznesowych i instytucjonalnych, z którymi wspólnie możemy rozwijać polski rynek OZE. Cieszę się, że do tego grona dołączył tak silny partner, jak Europejski Bank Inwestycyjny

- mówi Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju 

Informacje ogólne

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) jest instytucją Unii Europejskiej, udzielającą długoterminowych pożyczek, której właścicielami są jej państwa członkowskie. Udostępnia długoterminowe środki finansowe na rozsądne inwestycje, aby przyczynić się do osiągnięcia celów polityki UE. Bank finansuje projekty w czterech priorytetowych obszarach – infrastruktura, innowacje, klimat i środowisko, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP). 

W 2021 roku Grupa EBI przeznaczyła 6,5 mld euro  na finansowanie projektów w Polsce.

Polski Fundusz Rozwoju to grupa instytucji finansowych i doradczych dla przedsiębiorców, samorządów i osób prywatnych inwestująca w zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy kraju. Naszymi priorytetami są: inwestycje infrastrukturalne, innowacje, rozwój przedsiębiorczości, eksport i ekspansja zagraniczna polskich przedsiębiorstw, wsparcie samorządów, realizacja programu Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz obsługa inwestycji zagranicznych.

PFR S.A.
Poprzedni artykuł
Pierwsza mapa narzędzi i start-upów wspierających raportowanie ESG
PFR zaprasza samorządy do inicjatywy na rzecz cyfryzacji lokalnych firm
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO