← Strona główna Grupy PFR
Healthcare Investment Hub to projekt angażujący specjalistyczne europejskie fundusze VC i wspierający startupy z sektora healthcare poszukujące inwestycji.
Organizatorami są Polski Fundusz Rozwoju oraz PFR Ventures.

Cele programu:

1. Zapewnienie sieciowania ekosystemowego.
2. Dostęp do wiedzy i funduszy VC.
3. Wsparcie w rozwoju projektu.
4. Stworzenie hubu branżowego w obszarze innowacji zdrowotnych.

Kogo szukamy: 

7 startupów healthtech 
5
startupów medtech 
3
startupów biotech

 

Spotkania z funduszami VC

Dzięki programowi uczestnicy poznają specjalistyczne fundusze VC działające m.in w obszarze healthcare.
Spotkania z funduszami VC

Rozwój wybranej ścieżki healthcare

W programie występują szczegółowe wyzwania healthcare przygotowane przez partnerów projektu.
Rozwój wybranej ścieżki healthcare

Pomoc w opracowaniu strategii

Startupy biorące udział w programie określą swój cel pozyskania kapitału, warunki współpracy ze specjalistycznymi VC oraz strategię inwestycyjną.
Pomoc w opracowaniu strategii

Sieciowanie ekosystemowe

To szansa na wymianę informacji z partnerami biznesowymi, korporacyjnymi, instytucjami publicznymi i funduszami VC.
Sieciowanie ekosystemowe

Spotkania z funduszami VC

Dzięki programowi uczestnicy poznają specjalistyczne fundusze VC działające m.in w obszarze healthcare.
Spotkania z funduszami VC

Rozwój wybranej ścieżki healthcare

W programie występują szczegółowe wyzwania healthcare przygotowane przez partnerów projektu.
Rozwój wybranej ścieżki healthcare

Pomoc w opracowaniu strategii

Startupy biorące udział w programie określą swój cel pozyskania kapitału, warunki współpracy ze specjalistycznymi VC oraz strategię inwestycyjną.
Pomoc w opracowaniu strategii

Sieciowanie ekosystemowe

To szansa na wymianę informacji z partnerami biznesowymi, korporacyjnymi, instytucjami publicznymi i funduszami VC.
Sieciowanie ekosystemowe

 

Pierwszy etap programu:
Wiedza: warsztaty online i dwa bootcampy stacjonarne w Warszawie.

Drugi etap programu:
Konsultacje: rozmowy online, przygotowanie do rozmowy z zagranicznym funduszem venture capital

Trzeci etap programu:
Networking: spotkanie z inwestorami, analizy eksperckie.

Jakich rozwiązań szukamy?

Interesują nas różnorodne rozwiązania, które mogą przyczynić się do postępu w medycynie. Poniżej dostępne są przykładowe obszary poszukiwań startupów. Nie ograniczamy się tylko do poniższych kategorii – jesteśmy otwarci na wszelkie innowacyjne pomysły. Jeśli Twoje rozwiązanie wpisuje się w obszar innowacji medycznych, zgłoś się do nas. 

 

Obszar

Opis

Healthtech

Poszukujemy rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję w celu poprawy jakości opieki zdrowotnej, cyfrowych innowacji zwiększających dostępność leczenia, metod optymalizujących procesy lecznicze, a także systemów wspierających pacjentów w trakcie terapii. Interesują nas także technologie przeciwdziałające starzeniu się oraz narzędzia wspomagające edukację przyszłych lekarzy.

Medtech

Szukamy innowacyjnych narzędzi i wyrobów medycznych, szczególnie w obszarze kardiologii i neurologii naczyniowej. Jesteśmy również zainteresowani projektami związanymi z kwalifikacją pacjentów do badań klinicznych.

Biotech

Cenimy prace nad nowymi lekami i terapiami, które mają potencjał zmienić życie pacjentów.

 

wrzesień 2024

24 - 26.09

30.09 - 18.10

21.10 - 23.10

Spotkania online

28.10 - 22.11

29.11

Webinar informacyjny z dnia 9.07.2024

Harmonogram rekrutacji

Dowiedz się więcej:

Zapoznaj się z regulaminem projektu Healthcare Investment Hub.

Organizatorzy

Partnerzy

Przedstawiani stopniowo: więcej partnerów już wkrótce! 

Baza wiedzy

1. Kto może się zgłosić do projektu?

Program skierowany jest do startupów, które pracują nad innowacjami w zdrowiu. Szukamy projektów wpisujących się w jeden z trzech obszarów: medtech, biotech lub healthtech. Technologia powinna być w zaawansowanym rozwoju, z uporządkowanymi kwestiami związanymi z IP. Nie ma ograniczeń co do roku założenia ani formy prawnej startupu. Program ma pomóc w pozyskaniu finansowania, dlatego skierowany jest do podmiotów, które szukają inwestora.

2. Mam pomysł na innowację medyczną, czy mogę się zgłosić?

Nie, program skierowany jest do zespołów, które są na zaawansowanym etapie rozwoju technologii i prowadzą działalność posiadając osobowość prawną. Zachęcamy jednak do zapisywania się do naszych newsletterów, będziemy Państwa informowali, kiedy pojawią się projekty skierowane do podmiotów znajdujących się na wcześniejszym stadium rozwoju. 

3. Czy można zgłosić więcej niż jeden projekt rozwijany w jednej firmie?

To jest program nakierowany na rozwój startupu, jeśli macie kilka produktów - możecie zgłosić kilka. Kluczowa jest jednak jakość zgłoszeń oraz gotowość do pozyskania inwestora, który byłby zainteresowany wsparciem w rozwoju produktu. 

4. Co trzeba zrobić, aby dostać się do programu?

Wypełnij formularz zgłoszeniowy do 2 sierpnia. Uzupełnij wszystkie pola oraz dodaj prezentację w języku angielskim opowiadającą o projekcie.

5. Co jeżeli nie szukam inwestora? Czy mogę zgłosić się do programu?

Nie, program jest dedykowany dla startupów, które poszukają lub niebawem będą poszukiwały inwestycji. 

6. Czy spółka publiczna albo spółka akcyjna może uczestniczyć w programie?

Tak, proszę pamiętać, że kluczowy jest produkt, który chcielibyście rozwinąć dzięki wsparciu inwestycji. 

1. Czy udział w projekcie jest płatny?

Nie, udział w projekcie jest darmowy. Przedstawiciele startupu muszą jedynie zapewnić sobie zakwaterowanie podczas wydarzeń stacjonarnych. 

2. Czy wymagana jest obecność na wszystkich spotkaniach?

Zakładamy, że spotkania będą na tak wartościowe, że uczestnicy będą chcieli barć udział we wszystkich spotkaniach. 

3. Jak długo trwa program?

Program rozpoczyna się we wrześniu i kończy się galą 29 listopada. 

4. Czy program odbywa się online, czy offline?

Część zajęć odbywa się w formule online, a część stacjonarnie w Warszawie. Program składa się z webinarów online, 2 bootcampów 3 dniowych stacjonarnych, konsultacji indywidualnych (online) i gali zamykającej (stacjonarnej – 1 dniowa). 

5. Gdzie można dowiedzieć się więcej o programie?

W czasie trwania rekrutacji planujemy publikację artykułów na startup.pfr.pl, w których będziemy opowiadać o programie. Odbył się  również webinar informacyjny - 9.07 –  video z webinaru zostanie umieszczone na stronie projektu. Dodatkowo można do nas pisać na adres [email protected]

1. Czy prezentacja powinna być w j. polskim czy j. angielskim?

Obowiązkowa jest prezentacja w j. angielskim. Będziemy wysyłać ją do zagranicznych funduszy venture capital, dlatego wymagamy takiej wersji językowej. Można dodać też prezentację w j. polskim, ale jest ona nieobowiązkowa.

2. Jak przygotować prezentację potrzebną do dołączenia do formularza zgłoszeniowego?
3. Kryteria oceny prezentacji:

I.Poziom identyfikacji potrzeb klienta (CRL) - czyli wskazanie wielkości rynku, grupy docelowej oraz problemu nad którym pracujecie.

II.Poziom gotowości technologii (TRL) - określenie, na jakim etapie rozwoju jest produkt/technologia. Wskazanie jak ma działać Wasza technologia wraz z zaznaczeniem innowacji/zmiany którą planujecie. 

III.Poziom gotowości modelu biznesowego (BRL) - czyli wskazanie modelu biznesowego projektu, planu na monetyzację rozwiązania.

IV.Poziom ochrony IP (IPRL) - czyli wskazanie czy w produkcie są zabezpieczone prawa IP, patenty lub certyfikacja (proszę wskazać, czy posiadacie już przyznane zabezpieczenia, jesteście w trakcie pozyskiwania lub planujecie zabezpieczyć własność intelektualną).

V.Poziom gotowości zespołu (TmRL) - czyli skład zespołu wraz z kompetencjami.

VI.Poziom gotowości do finansowania (FRL) - czyli pokazanie ogólnych estymacji finansowych oraz potrzeb inwestycyjnych.

4. Czy program odbywa się online, czy offline?

Część zajęć odbywa się w formule online, a część stacjonarnie w Warszawie. Program składa się z webinarów online, 2 bootcampów 3 dniowych stacjonarnych, konsultacji indywidualnych (online) i gali zamykającej (stacjonarnej – 1 dniowa). 

5. Gdzie można dowiedzieć się więcej o programie?

W czasie trwania rekrutacji planujemy publikację artykułów na startup.pfr.pl, w których będziemy opowiadać o programie. Odbył się  również webinar informacyjny - 9.07 –  video z webinaru zostanie umieszczone na stronie projektu. Dodatkowo można do nas pisać na adres [email protected]

1. Jak wygląda proces rekrutacji?

Nabór Startupów odbywa się przez Formularz Zgłoszeniowy dostępny na stronie https://pfrsa.pl/healthcare-investment-hub i jest skierowany wyłącznie do Startupów, które:

I) są w trakcie udokumentowanych i zaawansowanych prac nad rozwiązaniem technologicznym (co najmniej proof of concept). Sugerowany poziom gotowości technologicznej minimum TRL VI, rozwiązanie technologiczne, o którym mowa w pkt 1 powyżej, jest możliwe do zastosowania w obszarze Healthcare tj. healthtech, medtech i biotech,

II) rozwiązanie technologiczne, o którym mowa w pkt 1 powyżej, wpisuje się w Wyzwania,

III) nie widnieją na Listach sankcyjnych

2. Do kiedy można się zgłosić?

Na zgłoszenia czekamy do 2 sierpnia do godz. 15:00

3. Kiedy dostanę informację o zakwalifikowaniu się do programu?

Oficjalna lista podmiotów, które dostaną się do programu zostanie ogłoszona 19 sierpnia.

4. Czy poziom TRL ma wpływ na wysokość oceny? Im wyższy TRL tym wyższa ocena?

Tak. 

5. Na jakim poziomie musi być startup?

Zgłaszający się startup powinien być podmiotem posiadającym osobowość prawną, szukającym inwestycji od fazy seed do rundy B. Startup powinien mieć działający prototyp oraz uporządkowane prawo do własności intelektualnej technologii. 

6. Jaki jest wiek startupu?

Nie mamy określonych kategorii wiekowych startupów rekrutujących się do programu. 

7. Czy może startować spółka składająca się z kilku startupów?

Tak, jednak należy zgłosić każdy ze startupów osobno. 

1. Co zyskam aplikując do programu?

I. Możliwość zaprezentowania projektu przed zagranicznymi funduszami venture capital specjalizującymi się w inwestycjach w innowacje zdrowotne. 

II. Pre due-dilligence, czyli sprawdzenie wybranych elementów formalne gotowości spółki do pozyskania inwestycji

III. Zbudowanie kontaktów z polskimi partnerami programu 

IV. Możliwość otrzymania pogłębionej informacji zwrotnej co do rozwoju startupu.

1. Jakie będą kryteria oceny startupów przy wyborze startupów występujących na Demo Day?

Wybór Startupów, które wystąpią na DEMO DAY spośród uczestników projektu odbędzie się na podstawie warsztatów podczas części stacjonarnej Bootcampu. Oceny dokonają Partnerzy Projektu w oparciu o swoje priorytety inwestycyjne. Organizator nie ma wpływu na powyższy wybór.

Podczas Demo Day, wybrane Startupy (maksymalnie 6) przedstawią swoje prezentacje pokazujące stan gotowości Startupu do pozyskania inwestycji. Dodatkowo wszystkie Zespoły będą miały możliwość rozmów z przedstawicielami sektora Healthcare zaproszonymi na Demo Day.

Po więcej szczegółów odsyłamy do paragrafu 6 w regulaminie programu dostępnego na stronie projektu.

Warunki RODO

Warunki RODO