← Strona główna Grupy PFR
Healthcare Investment Hub to projekt angażujący specjalistyczne europejskie fundusze VC i wspierający startupy z sektora healthcare poszukujące inwestycji.
Organizatorami są Polski Fundusz Rozwoju oraz PFR Ventures.

Cele programu:

1. Zapewnienie sieciowania ekosystemowego.
2. Dostęp do wiedzy i funduszy VC.
3. Wsparcie w rozwoju projektu.
4. Stworzenie hubu branżowego w obszarze innowacji zdrowotnych.

Kogo szukamy: 

7 startupów healthtech 
5
startupów medtech 
3
startupów biotech

 

Spotkania z funduszami VC

Dzięki programowi uczestnicy poznają specjalistyczne fundusze VC działające m.in w obszarze healthcare.
Spotkania z funduszami VC

Rozwój wybranej ścieżki healthcare

W programie występują szczegółowe wyzwania healthcare przygotowane przez partnerów projektu.
Rozwój wybranej ścieżki healthcare

Pomoc w opracowaniu strategii

Startupy biorące udział w programie określą swój cel pozyskania kapitału, warunki współpracy ze specjalistycznymi VC oraz strategię inwestycyjną.
Pomoc w opracowaniu strategii

Sieciowanie ekosystemowe

To szansa na wymianę informacji z partnerami biznesowymi, korporacyjnymi, instytucjami publicznymi i funduszami VC.
Sieciowanie ekosystemowe

Spotkania z funduszami VC

Dzięki programowi uczestnicy poznają specjalistyczne fundusze VC działające m.in w obszarze healthcare.
Spotkania z funduszami VC

Rozwój wybranej ścieżki healthcare

W programie występują szczegółowe wyzwania healthcare przygotowane przez partnerów projektu.
Rozwój wybranej ścieżki healthcare

Pomoc w opracowaniu strategii

Startupy biorące udział w programie określą swój cel pozyskania kapitału, warunki współpracy ze specjalistycznymi VC oraz strategię inwestycyjną.
Pomoc w opracowaniu strategii

Sieciowanie ekosystemowe

To szansa na wymianę informacji z partnerami biznesowymi, korporacyjnymi, instytucjami publicznymi i funduszami VC.
Sieciowanie ekosystemowe

 

Pierwszy etap programu:
Wiedza: warsztaty online i dwa bootcampy stacjonarne w Warszawie.

Drugi etap programu:
Konsultacje: rozmowy online, przygotowanie do rozmowy z zagranicznym funduszem venture capital

Trzeci etap programu:
Networking: spotkanie z inwestorami, analizy eksperckie.

Jakich rozwiązań szukamy?

Interesują nas różnorodne rozwiązania, które mogą przyczynić się do postępu w medycynie. Poniżej dostępne są przykładowe obszary poszukiwań startupów. Nie ograniczamy się tylko do poniższych kategorii – jesteśmy otwarci na wszelkie innowacyjne pomysły. Jeśli Twoje rozwiązanie wpisuje się w obszar innowacji medycznych, zgłoś się do nas. 

 

Obszar

Opis

Healthtech

Poszukujemy rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję w celu poprawy jakości opieki zdrowotnej, cyfrowych innowacji zwiększających dostępność leczenia, metod optymalizujących procesy lecznicze, a także systemów wspierających pacjentów w trakcie terapii. Interesują nas także technologie przeciwdziałające starzeniu się oraz narzędzia wspomagające edukację przyszłych lekarzy.

Medtech

Szukamy innowacyjnych narzędzi i wyrobów medycznych, szczególnie w obszarze kardiologii i neurologii naczyniowej. Jesteśmy również zainteresowani projektami związanymi z kwalifikacją pacjentów do badań klinicznych.

Biotech

Cenimy prace nad nowymi lekami i terapiami, które mają potencjał zmienić życie pacjentów.

 

wrzesień 2024

24 - 26.09

30.09 - 18.10

21.10 - 23.10

Spotkania online

28.10 - 22.11

29.11

Webinar informacyjny z dnia 9.07.2024

Harmonogram rekrutacji

Dowiedz się więcej:

Zapoznaj się z regulaminem projektu Healthcare Investment Hub.

Organizatorzy

Partnerzy

Przedstawiani stopniowo: więcej partnerów już wkrótce! 

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

Jak przygotować prezentację do formularza zgłoszeniowego?

Elementy, które powinna zawierać prezentacja:

Company purpose, Problem, Solution, Why now, Market opportunity, Competition, Product,

Business model, Team, Financials

Pomocne linki:

Inwestujemy w fundusze VC i PE

Jak polskie start-upy prezentują się przed inwestorami? Analiza 131 prezentacji (pfrventures.pl)

Kryteria oceny prezentacji:

  1. Poziom identyfikacji potrzeb klienta (CRL) - czyli wskazanie wielkości rynku, grupy docelowej oraz problemu nad którym pracujecie.
  2. Poziom gotowości technologii (TRL) - określenie, na jakim etapie rozwoju jest produkt/technologia. Wskazanie jak ma działać Wasza technologia wraz z zaznaczeniem innowacji/zmiany którą planujecie. 
  3. Poziom gotowości modelu biznesowego (BRL) - czyli wskazanie modelu biznesowego projektu, planu na monetyzację rozwiązania.
  4. Poziom ochrony IP (IPRL) - czyli wskazanie czy w produkcie są zabezpieczone prawa IP, patenty lub certyfikacja (proszę wskazać, czy posiadacie już przyznane zabezpieczenia, jesteście w trakcie pozyskiwania lub planujecie zabezpieczyć własność intelektualną).
  5. Poziom gotowości zespołu (TmRL) - czyli skład zespołu wraz z kompetencjami.
  6. Poziom gotowości do finansowania (FRL) - czyli pokazanie ogólnych estymacji finansowych oraz potrzeb inwestycyjnych.

 

Kto może się zgłosić do projektu?

Program skierowany jest do startupów, które pracują nad innowacjami w zdrowiu. Szukamy projektów wpisujących się w jeden z trzech obszarów: medtech, biotech lub healthtech. Technologia powinna być w trakcie rozwoju, z uporządkowanymi kwestiami związanymi z IP. Program ma pomóc w pozyskaniu finansowania, dlatego szukamy takich zespołów, które szukają finansowania.

Mam pomysł na innowację medyczną, czy mogę się zgłosić?

Nie, program skierowany jest do zespołów, które są już na etapie rozwoju technologii i prowadzą działalność posiadając osobowość prawną.

Co zyskam aplikując do programu?
  1. Możliwość zaprezentowania projektu przed zagranicznymi funduszami venture capital specjalizującymi się w inwestycjach w innowacje zdrowotne. 
  2. Pre due-dilligence, czyli sprawdzenie wybranych elementów formalnej gotowości spółki do pozyskania inwestycji
  3. Zbudowanie kontaktów z partnerami programu 
  4. Możliwość otrzymania pogłębionej informacji zwrotnej co do rozwoju starupu
Co jeżeli nie szukam inwestora? Czy mogę zgłosić się do programu?

Nie, program jest dedykowany dla startupów, które poszukają lub niebawem będą poszukiwały inwestycji.

Czy udział w projekcie jest płatny?

Nie, udział w projekcie jest darmowy. Przedstawiciele startupu muszą jedynie zapewnić sobie zakwaterowanie podczas wydarzeń stacjonarnych.

Czy można zgłosić więcej niż jeden projekt rozwijany w jednej firmie?

To jest program nakierowany na rozwój startupu, jeśli macie kilka produktów możecie zgłosić kilka.

Co trzeba zrobić, aby dostać się do programu?

Wypełnij formularz zgłoszeniowy do 2 sierpnia. Uzupełnij wszystkie pola oraz dodaj prezentację w języku angielskim opowiadającą o projekcie.

Warunki RODO

Warunki RODO