← Strona główna Grupy PFR

2023

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 czerwca 2019r. w sprawie sposobu ustalania stopy referencyjnej i szczegółowego sposobu obliczania wynagrodzenia za osiągnięty wynik, pobieranego przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, powszechne towarzystwa emerytalne, pracownicze towarzystwa emerytalne lub zakłady ubezpieczeń, umieszczone w Ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych (Dz. U. z dnia 28 czerwca 2019r. poz. 1198) („Rozporządzenie”), PFR S.A. uprzejmie informuje, że stopa referencyjna, o której mowa w § 2 ust. 1 Rozporządzenia wynosi: 5,32%.

 

2022

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 czerwca 2019r. w sprawie sposobu ustalania stopy referencyjnej i szczegółowego sposobu obliczania wynagrodzenia za osiągnięty wynik, pobieranego przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, powszechne towarzystwa emerytalne, pracownicze towarzystwa emerytalne lub zakłady ubezpieczeń, umieszczone w Ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych (Dz. U. z dnia 28 czerwca 2019r. poz. 1198) („Rozporządzenie”), PFR S.A. uprzejmie informuje, że stopa referencyjna, o której mowa w § 2 ust. 1 Rozporządzenia wynosi: 7,34%.

 

2021

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 czerwca 2019r. w sprawie sposobu ustalania stopy referencyjnej i szczegółowego sposobu obliczania wynagrodzenia za osiągnięty wynik, pobieranego przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, powszechne towarzystwa emerytalne, pracownicze towarzystwa emerytalne lub zakłady ubezpieczeń, umieszczone w Ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych (Dz. U. z dnia 28 czerwca 2019r. poz. 1198) („Rozporządzenie”), PFR S.A. uprzejmie informuje, że stopa referencyjna, o której mowa w § 2 ust. 1 Rozporządzenia wynosi: 2,16%.

Warunki RODO

Warunki RODO