← Strona główna Grupy PFR
 • Rail Capital Partners

  Rail Capital Partners

  • Infrastrukturalna
  • 2016
  • 200 mln zł
  • Bydgoszcz

  Rail Capital Partners jest spółką PFR SA i Pesa SA, która wynajmuje polskim przewoźnikom kolejowym nowoczesne lokomotywy do prowadzenia ruchu pasażerskiego i towarowego. W latach 2016–2020 spółka otrzyma na zakup lokomotyw kwotę 200 mln zł. Docelowo ma posiadać flotę złożoną z 16 lokomotyw elektrycznych ze spalinowym modułem dojazdowym. 

  Czytaj więcej

  PESA Bydgoszcz S.A. i Polski Fundusz Rozwoju S.A. zawarli umowę o inwestycji w spółkę Rail Capital Partners z o.o., która zaoferuje wynajem lokomotyw produkowanych w bydgoskich zakładach. Wspólne przedsięwzięcie zapewni przewoźnikom kolejowym dostęp do nowoczesnych lokomotyw bez konieczności ponoszenia znaczących nakładów kapitałowych oraz stworzy szansę dalszego dynamicznego rozwoju jednego z największych producentów pojazdów szynowych w Polsce.

  PESA Bydgoszcz S.A. i zarządzany przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. (PFR) Fundusz Inwestycji Infrastrukturalnych (Kapitałowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych - „FIIK”) podpisały umowę wspólników, która przewiduje zasilenie spółki Rail Capital Partners (RCP), w latach 2016–2020, kwotą 200 mln zł. PESA i FIIK obejmą odpowiednio 51 proc. i 49 proc. udziałów w RCP. Zgodnie z przyjętym biznesplanem spółka RCP będzie dysponować do 2020 r. flotą co najmniej kilkunastu nowoczesnych lokomotyw serii GAMA.

  Celem Polskiego Funduszu Rozwoju jest wsparcie wzrostu polskich przedsiębiorstw, podnosząc ich konkurencyjność na rynku lokalnym i międzynarodowym. Finansowanie nowego taboru kolejowego jest świetną okazją do rozwoju innowacyjnej polskiej firmy i całego rynku przewozów. Liczymy, że dzięki naszemu zaangażowaniu PESA będzie mogła rozwinąć produkcję, a krajowi przewoźnicy unowocześnić tabor – mówi Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.

  Inwestycja PFR realizowana we współpracy z bydgoską PESA wpisuje się w ogłoszony przez Ministerstwo Rozwoju Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. PESA jest jednym z dwóch polskich producentów lokomotyw, oferujących własne rozwiązania konstrukcyjne, konkurencyjne wobec czołowych globalnych producentów.

  Misją PESA jest sprzedaż pojazdów szynowych odpowiadających oczekiwaniom klientów, ale na wciąż niestabilnym rynku przewozów dla wielu firm wygodniejsze jest dzierżawienie pojazdów – zadaniowe, celowe i przede wszystkim określone w czasie. Taką właśnie możliwość daje formuła oferowana przez RCP – mówi Tomasz Zaboklicki, prezes PESA.

  Uruchomiona siłami PESA i PFR spółka RCP oferować będzie na początek lokomotywy elektryczne Gama Marathon z dodatkowym agregatem spalinowym zarówno dla ruchu pasażerskiego, jak i towarowego. Potencjalni klienci RCP to działający na polskim rynku przewoźnicy z sektora publicznego jak i prywatnego. W przyszłości RCP planuje rozszerzenie oferty o lokomotywy spalinowe i lokomotywy elektryczne wielosystemowe.

  Poprawiający się stan infrastruktury kolejowej oraz wymagania niezawodności charakterystyczne dla transportu intermodalnego zwiększają atrakcyjność ekonomiczną wykorzystania nowoczesnych lokomotyw. Tymczasem średni wiek lokomotyw poruszających się po polskich torach to 40 lat. Powodem odkładania przez przewoźników decyzji o odnowieniu taboru jest ryzyko związane z krótkoterminowym charakterem kontraktów przewozowych. Elastyczność oferty RCP, dzięki zaadaptowaniu do warunków polskich modelu sprawdzonego na wielu rozwiniętych rynkach, redukuje to ryzyko – mówi Marcin Piasecki, Dyrektor Inwestycyjny PFR odpowiedzialny za projekt.

  Formuła dzierżawy pozwala przewoźnikom (przede wszystkim towarowym) uniknąć jednorazowego wydatku oraz ograniczyć ryzyko przestoju lokomotyw dopasowując długość trwania okresu dzierżawy taboru do długości kontraktów przewozowych. Oferta RCP będzie konkurencyjna cenowo m.in. dzięki zaoferowaniu lokomotyw jednosystemowych (dedykowanych do polskiej sieci trakcyjnej) co jest rozwiązaniem dopasowanym do krajowych przewoźników, a jednocześnie optymalnym kosztowo.

  Informacje techniczne

  Wykorzystując ponad 160-letnie doświadczenie, ale też czerpiąc z wciąż rozwijającego się potencjału firmy - z najlepszych współczesnych innowacyjnych rozwiązań stosowanych w aktualnie produkowanych pojazdach – PESA Bydgoszcz SA zbudowała własne lokomotywę w ramach platformy Gama.

  W ofercie lokomotyw PESA – podobnie, jak tramwajów oraz spalinowych i elektrycznych zespołów trakcyjnych – „platforma”, to słowo kluczowe wobec oczekiwań rynku. Bo to właśnie z myślą o różnych klientach i ich indywidualnych potrzebach nie ograniczamy kolejnych generacji produktów do jednego czy dwóch modeli, ale proponujemy całe „rodziny” – platformy pojazdów, w wielu konfiguracjach i o różnych parametrach.

  Przewoźnik, w zależności od potrzeb, ma możliwość wyboru różnych wersji lokomotyw, w tym również opcję ze wszystkimi rodzajami napięć. Podstawowym założeniem przy projektowaniu platformy Gama była powtarzalność modułów od zabudowy przy różnych typach lokomotyw, przez co ich obsługa jest ułatwiona i standaryzowana.

  Misja, którą z żelazną konsekwencją realizuje PESA, nie sprowadza się jednak wyłącznie do zapewnienia satysfakcji użytkownikom niezawodnością, bezpieczeństwem i walorami technicznymi pojazdów. To również niespotykana wcześniej dbałość o warunki pracy ludzi prowadzących lokomotywę, czego dowodem jest ergonomia kabiny (konsultowana przez PESA z maszynistami już na etapie projektowania) i część socjalna, w której znalazło się miejsce zarówno dla przygotowania posiłku, jak i dla toalety.

  Najważniejsze zalety lokomotyw z platformy GAMA:

  • modułowa, jednolita konstrukcja podstawowych elementów z identycznym wózkiem

  • niskie koszty utrzymania (np. ograniczone do minimum zastosowanie połączeń metalowogumowych, prosty układ przeniesienia napędu)

  • bezpieczeństwo – zastosowanie 4 scenariuszy zderzeniowych (Norma EN 15227) • prędkość od 140 do 200 km/h (standard 160 km/h)

  • pełna diagnostyka pokładowa z przesyłem danych on-line

  • opcjonalne zdalne sterowanie • kabina marzeń opracowana wspólnie z maszynistami

  • zaplecze socjalne z toaletą

  Lokomotywa GAMA Marathon

  Pierwsza z wyprodukowanych przez PESA lokomotyw ze spalinowym systemem dojazdowym. Koncepcja lokomotywy wyszła naprzeciw oczekiwaniom przewoźników szukających obniżenia kosztów wykonywania prac przeładunkowych w miejscach bez dostępu trakcji elektrycznej. Korzystając z Gamy Marathon przewoźnik nie musi korzystać z lokomotyw manewrowych, oszczędza czas, jak również nie ponosi dodatkowych kosztów utrzymania i eksploatacji.

  Gama Marathon była eksploatowana przez Lotos Kolej, PKP Intercity, Pol-Miedź Trans oraz Koltrans Orlen i zyskała pozytywne opinie zarówno przewoźników, jak i maszynistów. Przewoźnicy chętnie korzystali z systemu dojazdowego, a o jego przydatności przekonano się nie tylko w przewozach towarowych, ale również pasażerskich.

 • Blok energetyczny w elektrowni w Jaworznie

  Blok energetyczny w elektrowni w Jaworznie

  • Infrastrukturalna
  • 2017
  • Infrastrukturalna
  • Jaworzno

  Opis: PFR wspiera budowę nowego, opalanego węglem kamiennym, bloku energetycznego o mocy 910 MWe w elektrowni w Jaworznie. Inwestycja powstaje w oparciu o najnowsze, niskoemisyjne rozwiązania technologiczne. Projekt jest realizowany przez Grupę Tauron Polska Energia SA. Inwestycja wyprodukuje prąd, który zasili ok. 2,5 mln gospodarstw domowych. 
  Nowy blok energetyczny zapewni również produkcję w sektorze górniczym na poziomie 2,8 mln ton węgla rocznie, a w efekcie zagwarantuje miejsca pracy w tym sektorze przez kilka dziesięcioleci. Uruchomienie instalacji przewidziane jest na listopad 2019 roku. Będzie ją  charakteryzować najwyższa sprawność netto w swojej klasie w Polsce równa 45,9%. Blok będzie wytwarzać rocznie do 6,5 TWh energii elektrycznej, a przy tym spełni surowe normy ochrony środowiska, ograniczając emisje dwutlenku węgla o prawie 30% oraz tlenków siarki i azotu o ponad 50%.

  Czytaj więcej

  Polski Fundusz Rozwoju zainwestuje 880 mln zł w budowę nowego, opalanego węglem kamiennym, bloku energetycznego 910 MWe w Jaworznie. Projekt jest realizowany przez Grupę TAURON Polska Energia S.A. Inwestycja tworzona w oparciu o najnowsze, niskoemisyjne rozwiązania technologiczne jest ważnym elementem budowy bezpieczeństwa energetycznego Polski. 1 czerwca 2017 r. w Jaworznie, z udziałem premier RP Beaty Szydło, zostało podpisane porozumienie dotyczące możliwego zaangażowania
  PFR w projekt.


  Inwestycja polega na objęciu przez zarządzane przez PFR fundusze udziałów w spółce celowej Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.o., która została wydzielona ze spółki TAURON Wytwarzanie S.A. i jest aktualnie odpowiedzialna za realizację projektu. Inwestycja powinna pozytywnie wpłynąć na standing finansowy TAURON i wzmocnić potencjał inwestycyjny Grupy. 

  „To największa umowa inwestycyjna podpisana dotychczas pomiędzy instytucją rozwoju, a spółką Skarbu Państwa i jedna z najpotężniejszych inwestycji w polskim sektorze energetycznym. Zakładając dywersyfikację, niezawodność dostaw energii oraz modernizację infrastruktury energetycznej, projekt realizowany w Jaworznie doskonale wpisuje się w ‘Strategię na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju’. Beneficjentami tego przedsięwzięcia będą nie tylko TAURON i PFR, ale również: polskie górnictwo, nasze bezpieczeństwo energetyczne, polityka klimatyczna i ponad 2 mln gospodarstw domowych. Tym projektem chcemy też pokazać, że czyste technologie węglowe mają swoje uzasadnienie zarówno ekonomiczne, jak i środowiskowe” – uważa Mateusz Morawiecki, wicepremier, minister rozwoju i finansów. 

  „Inwestycja w budowę bloku w Jaworznie oraz wypracowany z TAURON model współpracy we wzorcowy sposób wpisują się w strategię inwestycyjną realizowaną przez PFR. Energetyka jest jednym z kluczowych sektorów naszych inwestycji, a blok realizowany w Jaworznie jest jego istotną częścią, zarówno ze względu na skalę, rolę dla bezpieczeństwa energetycznego Polski jak i zastosowane nowoczesne rozwiązania technologiczne pozwalające na wykorzystanie węgla kamiennego z poszanowaniem środowiska naturalnego” – powiedział Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju. 

  Budowa elektrowni w Jaworznie ma duże znaczenie dla Polski z kilku powodów. Po pierwsze, wpisuje się w plan budowy naszego bezpieczeństwa energetycznego i to w oparciu o surowiec, do którego mamy stały dostęp, czyli węgiel. Nowy blok energetyczny zapewni również produkcję w sektorze górniczym na poziomie 2,8 mln ton węgla rocznie, a w efekcie zagwarantuje miejsca pracy w tym sektorze przez kilka dziesięcioleci. Wreszcie, ta inwestycja pokazuje, że dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii możliwe jest obecnie korzystanie z paliwa węglowego z zachowaniem surowych norm emisji. 

  „Podpisane dziś porozumienie określa wstępne warunki możliwego zaangażowania PFR w inwestycję. Przed nami proces negocjacji szczegółów projektu, jesteśmy jednak przekonani, że wypracowanie ostatecznej dokumentacji z tak doświadczonym i wiarygodnym partnerem jak TAURON Polska Energia będzie bardzo sprawne. Zaangażowanie PFR w projekt to niezbędny kapitał dla grupy TAURON, a dla funduszu potencjał na osiągnięcie rynkowych stóp zwrotu z inwestycji” – powiedział Marcin Piasecki, wiceprezes PFR ds. Inwestycyjnych. 

  Nowy blok, którego uruchomienie przewidziane jest na listopad 2019 roku, charakteryzować będzie najwyższa sprawność netto w swojej klasie w Polsce równa 45,9%. Będzie wytwarzać rocznie do 6,5 TWh energii elektrycznej, co odpowiada zapotrzebowaniu 2,5 mln gospodarstw domowych. W porównaniu do obecnie eksploatowanych bloków 200MW, będzie on spełniał surowe normy z zakresu ochrony środowiska, ograniczając emisje dwutlenku węgla o prawie 30% oraz w zakresie tlenków siarki i azotu o ponad 50%. W ramach wymagań polityki klimatycznej, blok będzie spełniał rygory emisyjne wynikające z konkluzji BAT.

 • Polskie Koleje Linowe SA

  Polskie Koleje Linowe SA

  • Infrastrukturalna
  • 2018
  • -
  • Zakopane

  PFR kupił 99,77% akcji Polskich Kolei Linowych SA. PKL są najstarszym i największym operatorem kolei i wyciągów górskich w Polsce. Są właścicielem siedmiu ośrodków narciarskich w Tatrach i Beskidach. Najbardziej znany z nich to Kasprowy Wierch i Gubałówka w Zakopanem, a także Jaworzyna Krynicka w Krynicy-Zdrój. PKL to także przedsiębiorstwo z 80-letnią tradycją oraz jeden z największych pracodawców na Podhalu, zatrudniający ponad 200 osób. 

  Czytaj więcej

  Polski Fundusz Rozwoju SA (PFR) zawarł umowę ze spółką zależną funduszu Mid Europa Partners na zakup 99,77% akcji Polskich Kolei Linowych SA (PKL) [1]. Zamknięcie transakcji jest planowane w najbliższych miesiącach po spełnieniu się warunków zawieszających, w tym uzyskaniu przez PFR zgody prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

  PKL to najstarszy i największy operator kolei i wyciągów górskich posiadający siedem ośrodków w Tatrach i Beskidach, z których najbardziej znane to Kasprowy Wierch i Gubałówka w Zakopanem, a także Jaworzyna Krynicka w Krynicy-Zdrój. PKL to także przedsiębiorstwo z 80-letnią tradycją oraz jeden z największych pracodawców na Podhalu, zatrudniający ponad 200 osób. Priorytetem PKL jest zrównoważony rozwój, łączący w sobie inwestycje i poszerzanie oferty turystycznej z jednoczesnym zachowaniem dbałości o środowisko naturalne. Obecnie, obok Mid Europa Partners, akcjonariuszami Spółki są cztery tatrzańskie gminy: Zakopane, Bukowina Tatrzańska, Poronin i Kościelisko.

  „Transakcja nabycia Polskich Kolei Linowych wpisuje się w strategię inwestycyjną funduszy Polskiego Funduszu Rozwoju w obszarze infrastruktury. PKL to wyjątkowa spółka z długoletnią historią i unikatową infrastrukturą na niepowtarzalnych krajobrazowo terenach polskich Tatr i Beskidów. PFR jest długoterminowym inwestorem, zainteresowanym rozwojem infrastruktury narciarskiej i turystycznej PKL przy zachowaniu naturalnych walorów środowiskowych regionu i we współpracy z lokalną społecznością” - powiedział Paweł Borys, prezes zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju.

  Polskie Koleje Linowe zostały sprywatyzowane w 2013 roku, kiedy to ich głównym udziałowcem został fundusz Mid Europa Partners znany w Polsce z inwestycji takich jak Żabka i Lux Med w przeszłości, czy obecnie Allegro i Hortex. Matthew Strassberg, partner współzarządzający funduszem Mid Europa skomentował: „Inwestycja w PKL jest kolejnym przykładem naszej strategii skupiającej się na inwestycjach w spółki działające w branży konsumenckiej i wspieraniu ich rozwoju m.in. poprzez poszerzenie wachlarza i jakości oferowanych usług. Chcielibyśmy podziękować zarządowi PKL oraz naszym współinwestorom, czyli tatrzańskim gminom, za ich zaangażowanie, które pomogło zwiększyć atrakcyjność zarówno spółki, jak również całego regionu. Spółka ma nadal duży potencjał rozwoju oraz atrakcyjne plany na przyszłość, PFR będzie naturalnym partnerem, który jako długoterminowy inwestor wprowadzi ją w okres dalszego wzrostu”. 

  Marcin Piasecki, wiceprezes zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju, podkreślił że: „Planowana inwestycja ma charakter długoterminowy, zakłada unormowanie sytuacji prawnej kluczowych aktywów w posiadaniu spółki PKL, takich jak np. Kasprowy Wierch, współpracę z lokalnymi gminami, powiatem, Tatrzańskim Parkiem Narodowym i zarządem PKL w celu dalszego rozwoju w obecnych i nowych lokalizacjach, z korzyścią dla lokalnej społeczności oraz ku zadowoleniu krajowych i zagranicznych turystów coraz chętniej odwiedzających polskie góry.”

  [1] Polski Fundusz Rozwoju SA zawarł umowę ze spółką zależną funduszu Mid Europa Partners na zakup 100% udziałów w spółce Altura Sàrl, będącej właścicielem 99,77% akcji Polskich Kolei Linowych SA.

  Grupa Polskiego Funduszu Rozwoju to grupa finansowa obejmująca m.in. Polski Fundusz Rozwoju S.A., PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., oraz PFR Ventures sp. z o.o., oferująca instrumenty służące rozwojowi przedsiębiorstw, samorządów oraz osób prywatnych, inwestująca w zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy. Działa w oparciu o profesjonalny zespół i najlepsze standardy międzynarodowe. Misją PFR, jako polskiej rozwojowej instytucji finansowej, jest realizacja programów sprzyjających zwiększeniu długoterminowego potencjału inwestycyjnego i gospodarczego Polski oraz wyrównywaniu szans i ochronie środowiska naturalnego. Więcej informacji: www.pfr.pl

  Mid Europa jest wiodącym inwestorem finansowym w Europie Centralnej i Południowo-Wschodniej. Jako jedna z pierwszych instytucji typu private equity w regionie, działająca od 1999 r. z biurami w Warszawie, Budapeszcie, Stambule oraz Londynie, zarządza funduszami o wartości ok. 4.6 mld euro. Mid Europa jest w pełni niezależna od 2005 r. i jest w 100% własnością Partnerów.

Aktualności

Warunki RODO

Warunki RODO