← Strona główna Grupy PFR

Polski Funduszu Rozwoju SA sprzedał obligacje za 16,3 mld zł

PFR S.A.
Polski Funduszu Rozwoju SA sprzedał obligacje za 16,3 mld zł

Polski Fundusz Rozwoju zrealizował dzisiaj udaną emisję obligacji. Debiut PFR w roli emitenta obligacji to niewątpliwie sukces spółki, wszystkich instytucji rządowych oraz banków zaangażowanych w emisję. Odbyła się ona w ramach rządowego programu Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju firm i pracowników. PFR zyskał zaufanie banków – obligatariuszy oraz Skarbu Państwa, dla właściwie zastosowanego mechanizmu pozyskiwania środków. Stanowi to dobry punkt wyjścia dla kolejnych emisji.

Polski Fundusz Rozwoju wyemitował w poniedziałek, w ramach programu emisji obligacji o łącznej wartości do 100 mld zł,  4-letnie obligacje o wartości nominalnej 16,3 mld zł. Emisję przeprowadzono  w związku z powierzeniem PFR przez Radę Ministrów, na podstawie art. 21a ust. 1 ustawy o systemie instytucji rozwoju oraz uchwały Rady Ministrów z dnia 27.04.2020 r. o  realizacji „Programu rządowego - tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm”. Wyemitowane obligacje zabezpieczone są gwarancją Skarbu Państwa. Wszystkie wyemitowane obligacje zostały objęte przez obligatariuszy będących bankami.

Obligacje są oprocentowane w stosunku rocznym na poziomie 1,375% , a termin zapadalności ustalony na 29 marca 2024 r. Ich rentowność została określona na podstawie wyceny obligacji skarbowych o podobnym terminie zapadalności powiększonych o podatek bankowy i marżę za ryzyko mniejszej płynności, niż obligacje skarbowe. Konstrukcja elementów składowych rentowności jest zbliżona do obligacji emitowanych przez bank BGK.

Środki pozyskane przez PFR z emisji zostaną w całości przeznaczone na realizację rządowego programu wsparcia finansowego przedsiębiorców w związku z negatywnymi skutkami COVID-19.

Podstawą prawną emisji obligacji przez PFR jest art. 21aa ustawy o systemie instytucji rozwoju.

Przeprowadzona z sukcesem i ciesząca się dużym zainteresowaniem poniedziałkowa emisja, była debiutem PFR w roli emitenta obligacji.

Sukces pierwszej emisji obligacji to dobry prognostyk dla realizacji rządowego programu, przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19, który tym samym wchodzi w fazę realizacji. Popyt na nasze obligacje okazał się być większy niż zakładaliśmy, stąd zamiast planowanych 15 mld zł pozyskaliśmy z ich emisji ponad 16 mld zł. Pozytywna reakcja rynku oznacza, że  banki i inwestorzy zaufali PFR, jako podmiotowi zdolnemu zrealizować założenia rządowego programu. Od kilku tygodniu pracujemy bardzo intensywnie wiedząc, że szybkie i skuteczne działanie może być kluczowe dla przyszłości wielu polskich firm i ich pracowników. Sukces emisji odbieram nie tylko w kategoriach czysto rynkowych – sądzę, że to także wyraz zrozumienia sektora finansowego dla ogromnych wyzwań, przed którymi stoją polskie firmy. Dziękuję wszystkim osobom, z wielu różnych instytucji, którzy sprawili, że ta emisja zakończyła się sukcesem

– powiedział Paweł Borys, prezes Zarządu PFR.

Biorąc pod uwagę tempo prac przygotowawczych, skalę emisji, brak miejsca na błąd a przy tym brak doświadczeń rynku z PFR w roli emitenta,  rozważaliśmy emisję „próbną” na zasadzie private placement, która pozwoliłaby nam wysondować rynek. Ostatecznie zapadła decyzja, że emitujemy od razu dużą transzę. Udało nam się zdobyć zaufanie inwestorów, co przełożyło się na przekroczenie progu 15 mld zł, jaki zakładaliśmy. Uzyskaliśmy dobrą cenę, porównywalną z podobnymi papierami, emitowanymi na rynku. To także sukces. Z pewnością będziemy pracowali nad tym, aby w kolejnych emisjach poszerzać grono obligatariuszy. Dziękuję naszym dealerom – bankowi PKO BP oraz Pekao SA za udany debiut

– powiedział Bartłomiej Pawlak, wiceprezes Zarządu PFR, odpowiedzialny na emisję obligacji.

W ramach realizacji  rządowego programu PFR planuje wsparcie sektora mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw oraz dużych firm środkami o wartości do 100 mld zł. PFR będzie realizował program we współpracy z bankami komercyjnymi i spółdzielczymi, które odegrają kluczową rolę w dystrybucji środków pozyskanych przez PFR na jego realizację.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie.

PFR S.A.
Poprzedni artykuł
Pierwsze wypłaty w programie Tarcza Finansowa PFR
Tarcza Finansowa PFR dla Firm i Pracowników
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO