← Strona główna Grupy PFR
techhub

Polski Fundusz Rozwoju wspiera rozwój zaawansowanych technologii w ramach programu Tech Hub

PFR S.A.
TechHub_artykuł_20230518

Polska jest szóstą gospodarką Europy, z prężnym sektorem MŚP, jednak brakuje nam liderów z sektora Deep Tech. Obserwując działania krajów przodujących w rozwoju wysokich technologii jak Izrael, Szwecja czy Niemcy, stworzyliśmy w Polskim Funduszu Rozwoju program Tech Hub. Jest on odpowiedzią na niezagospodarowany dotychczas w naszym kraju obszar technologicznych spółek przyszłości.

Działania oparte o wieloletnie doświadczenie

Koncepcja programu Tech Hub zrodziła się z refleksji, iż pomimo spektakularnego wzrostu gospodarczego Polski w ostatnich 3 dekadach, brakuje nam rodzimych, międzynarodowych liderów w obszarze zaawansowanych technologii. Dane Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego wskazują na stosunkowo niski udział towarów wysokotechnologicznych w polskim eksporcie oraz na powiększające się ujemne saldo przychodów w stosunku do wydatków z tytułu wykorzystania własności intelektualnej.

To obszar wymagający kompleksowego podejścia oraz stworzenia w Polsce dedykowanych instrumentów, na bazie najlepszych światowych praktyk, skierowanych do grupy przedsiębiorstw, dla których brak odpowiedniej oferty inwestycyjnej na rynku finansowym. Dotyczy to w szczególności firm, które rozwijają się w sposób dynamiczny, nie są już startupami, ale ze względu na stosunkowo krótką obecność na rynku nie zdążyły osiągnąć odpowiedniej skali. Wsparcie finansowe tych przedsiębiorców umożliwi im opracowanie nowych produktów, zwiększenie mocy produkcyjnych czy wejście na nowe rynki zagraniczne.

Jako Polski Fundusz Rozwoju podjęliśmy do tej pory inwestycje kapitałowe w innowacyjne spółki, takie jak: PESA Bydgoszcz, Chmura Krajowa czy Grupa WB. Zagospodarowaliśmy również obszar inwestycji w ekosystem innowacji, poprzez inwestycje w startupy PFR Ventures oraz rozwój innowacji w Polsce poprzez programy dla innowatorów i dedykowaną nowym przedsiębiorcom platformę Startup PFR.

W ramach strategii PFR Green Hub promujemy inwestycje w budowę sektora OZE, wspierając tworzenie farm wiatrowych i słonecznych, ITPO (Instalacje Termicznego Przekształcania Odpadów) oraz inwestycje w startupy powiązane z odnawialnymi źródłami energii. Do tej pory w ramach Green Hub zainwestowaliśmy ponad 700 mln zł w działania związane z tym obszarem.

Jakie branże wesprze Tech Hub?

W Strategii PFR na lata 2022-25 uwzględniliśmy inwestycje w wysokie technologie. W tym celu w Departamencie Programów Rozwojowych powołaliśmy Zespół Analizy Projektów, który ocenił obecną sytuację branż Deep Tech w Polsce, wskazał strategiczne obszary gospodarki i technologii oraz zbadał potrzeby przedsiębiorców, a także zebrał kluczowe, światowe rozwiązania w zakresie wsparcia dla tego sektora.

Wskazaliśmy sześć kluczowych branż, które mogą liczyć na wsparcie w ramach programu Tech Hub:

  • zaawansowana elektronika i robotyka,
  • 5G i Internet rzeczy,
  • sztuczna inteligencja (AI) i technologie cyfrowe,
  • branża dronowa (U-Space),
  • technologie kosmiczne (New Space),
  • chemia i inżynieria materiałowa.

Wybraliśmy je w oparciu m. in. o dotychczasową oraz przewidywaną dynamikę wzrostu wartości branży, strategiczne znaczenie wskazanych branż dla Polski, istnienie polskich przedsiębiorstw działających w tych obszarach, dużą liczbę i dostępność wykwalifikowanych specjalistów, liczny sektor pracowników naukowych na uczelniach, synergie z innymi branżami oraz wielkość pośredniego wpływu na całą gospodarkę Polski.

Na jakie wsparcie mogą liczyć przedsiębiorcy?

Tech Hub zakłada możliwość inwestycji w przedsiębiorstwo lub projekt technologiczny kwoty powyżej 50 mln zł. Może mieć ona charakter zaangażowania kapitałowego lub instrumentów dłużnych, możliwe są również modele hybrydowe. Wyróżnikiem propozycji inwestycyjnej w ramach Tech Hub względem prywatnych funduszy jest długi horyzont inwestycyjny, wynoszący 5-10 lat, obejmowanie przez PFR zawsze mniejszościowego pakietu udziałów, czy też możliwe mechanizmy odkupu udziałów przez dotychczasowych właścicieli w ramach wyjścia z inwestycji.

Wśród wymogów inwestycyjnych należy wskazać działalność wysokotechnologiczną, pierwiastek polski rozumiany jako działalność silnie powiązaną z polską gospodarką, czy główne zasoby produkcyjne zlokalizowane w Polsce. Kryterium finansowe z kolei obejmuje poziom przychodów generujący EBITDA powyżej 20 mln zł. Program Tech Hub jest więc dedykowany podmiotom dojrzałym, o stabilnej sytuacji finansowej i skutecznie komercjalizujących swoje produkty lub usługi.

Najwyższy czas na inwestycje w zaawansowane technologie

Uważamy, że wprowadzenie strategii Tech Hub to ogromny krok dla rozwoju Polskiej gospodarki. Jesteśmy dobrze przygotowani do realizacji tych działań, posiadając wiedzę o sektorze wysokich technologii i trendach rynkowych. Znamy rynek i branżę w zakresie wartości rynku, segmentacji, uczestników, trendów technologicznych. Rozmawiamy ze spółkami, analizujemy projekty i potencjał na ich wdrożenie.

Polska gospodarka powinna aspirować do europejskiej, a nawet światowej ekstraklasy. Żeby tam dotrzeć musimy jednak wspierać rozwój firm wysokotechnologicznych, aby dawać im możliwość bezpiecznego, organicznego rozwoju. W PFR mamy wiedzę na ten temat, śledzimy rynek i trendy tak, aby być dla tych firm wartościowym partnerem

– podsumowuje Bartosz Marczuk, Wiceprezes PFR S.A.


Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją o TechHub.

Adres kontaktowy dla przedsiębiorstw zainteresowanych ofertą Tech Hub: [email protected]
 

PFR S.A.
Poprzedni artykuł
Cyfrowa Wyprawka dla Firm - postaw na cyfryzację i rozwój z nami
Rusza VI edycja Szkoły Pionierów PFR. Na najlepszych czekają nagrody o łącznej wartości ponad 100 tys. zł!
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO