← Strona główna Grupy PFR

Zbliża się kolejny termin przekazania informacji do PFR przez podmioty prowadzące PPE

PFR S.A.
Zbliża się kolejny termin przekazania informacji do PFR przez podmioty prowadzące PPE

Szanowni Państwo,

Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracodawcy mają obowiązek przekazać do PFR oświadczenia o liczbie pracowników i uczestników Pracowniczych Programów Emerytalnych (PPE) zatrudnionych u danego pracodawcy na dzień 1 stycznia i na dzień 1 lipca w danym roku kalendarzowym.

Takie oświadczenie pracodawcy powinni przekazać elektronicznie albo w postaci papierowej 2 razy w roku: do dnia 31 stycznia i do dnia 31 lipca

Aby ułatwić spełnienie tego obowiązku, PFR umożliwi przekazanie ww. danych w sposób elektroniczny, za pomocą specjalnego formularza na stronie https://ppe.pfr.pl/. Od stycznia 2024 roku PFR będzie kontaktował się bezpośrednio z przedsiębiorcami prowadzącymi PPE, informując o sposobie przekazania danych. Instrukcja przekazywania danych będzie przekazana bezpośrednio przedsiębiorcom, których dotyczy. Uzupełnienie danych zajmie ok. 2-3 minuty.

Oświadczenie pracodawcy mogą również składać w formie papierowej lub e-mail. W takim przypadku powinno ono zawierać następujące dane:

  • Numer NIP   
  • Nazwa pracodawcy    
  • Numer REGON    
  • Liczba pracowników zatrudnionych u pracodawcy    
  • Liczba uczestników PPE zatrudnionych u pracodawcy    

Takie oświadczenie można przekazać na adres korespondencyjny PFR S.A., lub na adres: [email protected]. Przekazując dane e-mail należy dokument podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z infolinią +48 22 703 43 63 (czynna od poniedziałku do piątku od 8.00 do 17.00, opłata zgodnie z cennikiem operatora). 

 

[1] Podstawa prawna: art. 23a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (z późniejszymi zmianami).
PFR S.A.
Poprzedni artykuł
PFR pomaga sfinansować budowę najwyższego budynku w Poznaniu
Kultura innowacyjna firmy
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO