← Strona główna Grupy PFR
sylwia-jarosz-zukowska

Sylwia Jarosz-Żukowska

Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej

Profesor Uniwersytetu Wrocławskiego zatrudniona w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii. Doktor habilitowany nauk prawnych (2019), doktor nauk prawnych (2002), autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji, w tym monografii, artykułów naukowych oraz komentarza do Konstytucji RP. Rozprawa doktorska pt. Konstytucyjna zasada ochrony własności została wyróżniona nagrodą Prezesa Rady Ministrów (2003). Stopień doktora habilitowanego uzyskała na podstawie monografii pt. Własność w okresie przeobrażeń ustrojowych w Polsce z perspektywy orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Była wielokrotnie nagradzana indywidualną i zespołową nagrodą Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, współpracowała z Helsińską Fundacją Praw Człowieka, w tym w ramach programu Klinki Prawa Własności. Kierowała projektami badawczymi, a także uczestniczyła w ich realizacji, m.in. w ramach projektu współfinansowanego przez UE dotyczącego prognozowania zmian i trendów wśród pracodawców dolnośląskiego sektora ochrony zdrowia.

Zainteresowania naukowe m.in.: problematyka ustroju społeczno-gospodarczego RP, ze szczególnym uwzględnieniem konstytucyjnej i prawno-międzynarodowej regulacji własności oraz zagadnień reprywatyzacji; prawa człowieka i systemy ich ochrony; sądownictwo konstytucyjne; wolność gospodarcza, działalność gospodarcza na rynku farmaceutycznym i jej ograniczenia.

Warunki RODO

Warunki RODO