← Strona główna Grupy PFR
ryszard-kokoszczynski

Ryszard Kokoszczyński

Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej

Jestem doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych zatrudnionym obecnie jako profesor uczelni na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, a moje zainteresowania badawcze dotyczą głównie bankowości centralnej, rynków finansowych i bankowości. Jestem autorem ponad stu publikacji naukowych, promotorem ponad 100 magistrów i 19 doktorów. Jestem także członkiem redakcji Ekonomisty, Bezpiecznego Banku i Financial Internet Quarterly.

W latach 1987-2021 pracowałem ponadto w Narodowym Banku Polskim, głównie w komórkach analitycznych i badawczych, byłem także członkiem zarządu i wiceprezesem NBP.

Poza pracą naukowo- badawczą, zajmowałem się praktycznym nadzorem instytucji finansowych (byłem członkiem Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, przewodniczącym Rady Powszechnego Banku Gospodarczego w Łodzi i wiceprzewodniczącym Rady PKO BP)  oraz reprezentowałem Polskę w międzynarodowych instytucjach (byłem członkiem Economic and Financial Committee Rady UE, zastępcą gubernatora Polski w Banku Światowym i w Międzynarodowym Funduszu Walutowym).

Warunki RODO

Warunki RODO