← Strona główna Grupy PFR
andrzej-halesiak

Andrzej Halesiak

Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej

Andrzej Halesiak – konsultant Banku Światowego na projektach związanych z polityką gospodarczą/rozwojową, polityką fiskalną, zieloną transformacją i rozwiązaniami instytucjonalnymi. Wcześniej przez kilkanaście lat związany z sektorem bankowym, gdzie piastował menedżerskie stanowiska w obszarach związanych z rynkami finansowymi i analizami strategicznymi. Był także przez kilka lat zatrudniony w firmie doradczej McKinsey & Company, gdzie pracował przy projektach związanych m.in. z przyciąganiem zagranicznych inwestycji do EŚW, rozwojem rynku telekomunikacyjnego i transportu. Karierę zawodową rozpoczynał w administracji publicznej (Departament Polityki Finansowej i Analiz w Ministerstwie Finansów), uczestnicząc m.in. w pracach przygotowawczych negocjacji warunków przystąpienia Polski do UE w obszarze Unia Gospodarcza i Walutowa. W ramach działalności społecznej jest członkiem rad programowych think-tanków (Kongres Obywatelski, Instytut Spraw Publicznych), członkiem Towarzystwa Ekonomistów Polskich oraz twórcą bloga poświęconego zagadnieniom społecznym i gospodarczym. Był także mentorem w ramach Akademii Przywództwa Liderów Oświaty. Autor i współautor wielu artykułów i raportów, m.in. „Jaki system finansowy dla Polski?”, „25+ Od podwykonawcy do kreatora, czyli jak zapewnić Polsce kolejne 25 lat sukcesu”, „Polska gospodarka w post-kryzysowym świecie – niewątpliwe sukcesy, ale wyzwania narastają”, „The green transformation in Poland – opportunities and challenges for economic growth”, „Poland Public Finance Review”. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie (handel zagraniczny) oraz Politechniki Warszawskiej (Executive MBA, Akademia Psychologii Przywództwa).

Warunki RODO

Warunki RODO