← Strona główna Grupy PFR
tomasz-dudek-2023

Tomasz Dudek

Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Politechniki Wrocławskiej Wydziału Informatyki i Zarządzania.  Ukończył studia podyplomowe na wydziale Finansów i Bankowości Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Uzyskał tytuł Executive MBA - Helsinki School of Economics i Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Otrzymał certyfikat ukończenia Podyplomowej Szkoły Biznesu prowadzonej przez Central Connecticut State University i Politechnikę Wrocławską. 

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy w Zarządach Spółek prawa handlowego w tym na stanowisku Prezesa Zarządu w spółkach  Wena S.A., Impel Catering Spółka z o.o. oraz Impel Perfekta Spółka z o.o. Doświadczenie w pracy Rad Nadzorczych uzyskał zasiadając między innymi w Radach Nadzorczych spółek Dofama S.A. i TBS Wrocław Sp. z o.o.

Warunki RODO

Warunki RODO