← Strona główna Grupy PFR

Akcelerator innowacji obronnych DIANA – rozwijaj swój start-up z NATO

Aplikuj do pilotażowej edycji programu, rozwijaj swój start-up i dotrzyj do nowych, globalnych klientów.

Celem akceleratora DIANA tworzonego przez NATO jest połączenie najzdolniejszych naukowców, innowatorów oraz start-upów pracujących nad nowymi, przełomowymi rozwiązaniami „głębokich technologii” (ang. deep tech) z jednostkami sektora obronnego. W obszarze zainteresowań DIANA znajdą się przełomowe, nowe projekty do których zaliczają się m.in. sztuczna inteligencja, przetwarzanie dużych zbiorów danych (big data), technologie kwantowe i autonomiczne, biotechnologia oraz nowoczesne materiały.

Na czym polega program?

Program poszukuje technologii z potencjałem podwójnego zastosowania – zarówno do celów cywilnych i obronnych. NATO zaprasza innowatorów do udziału w akceleracji w wybranym przez nich ośrodku wsparcia innowacji o światowej renomie. Akceleracja ma wesprzeć komercjalizację technologii i przyspieszyć możliwość skorzystania z niej przez armie sojuszu.


Dla kogo przeznaczony jest program?

W akceleratorze DIANA mogą wziąć udział innowatorzy rozwijający technologie podwójnego zastosowania posiadający zarejestrowaną działalność (siedzibę główną) na terenie państwa NATO. Jest przeznaczony dla start-upów na wczesnym poziomie rozwoju (MVP), a także dla już działających firm.

 

Kiedy odbędzie się pilotaż?

Inauguracja akceleratora DIANA w Polsce

Uruchomienie formularza zgłoszeniowego DIANA

Seria webinarów informacyjnych realizowanych przez PFR

Zakończenie naboru DIANA

Ogłoszenie wyników naboru

Akceleracja podmiotów

Chcesz dowiedzieć się więcej o programie?

Korzyści

Grant 100 tys. euro

na pokrycie kosztów działań prowadzonych w ramach programu akceleracyjnego DIANA

Dostęp do zasobów NATO

obejmujących 11 akceleratorów i 91 centrów testowych działających w ramach sojuszu

Wsparcie merytoryczne

w opracowaniu strategii komercjalizacji i poszukiwaniu odbiorcy końcowego (sieciowanie)

Obszary wyzwań

      

Odporność systemu energetycznego 
(ang. energy resilience)

    

Bezpieczne udostępnianie informacji 
(ang. secure information sharing) 

    

Detekcja i monitoring 
(ang. detection and surveillance through sensors)

FAQ

Temat pomocy

Co to jest Akcelerator DIANA?

Akcelerator DIANA ma na celu stworzenie w ramach sojuszu NATO warunków zarówno do rozwoju przełomowych technologii, jak i ich adaptacji do użytku w zakresie obronności i bezpieczeństwa. Będzie to możliwe dzięki programom wyzwań, które będą oparte na wytycznych sojuszu dotyczących kierunku strategicznego rozwoju akceleratora. Każdy program wyzwań będzie odpowiadał na konkretne problemy operacyjne, z którymi mierzą się końcowi użytkownicy wypracowanych w trakcie akceleracji rozwiązań, czyli siły zbrojne oraz służby państw NATO.

DIANA wykorzysta swój program akceleracji i sieć centrów testowych, aby najzdolniejszych innowatorów np. start-upy, badaczy i firmy technologiczne, połączyć z jednostkami sektora obronnego w celu opracowania najbardziej efektywnych rozwiązań technologicznych podwójnego zastosowania.

Jak działa DIANA?

Modus operandi DIANA NATO bazuje na mechanizmie Rapid Adoption Service, który ma ułatwić wdrożenie rozwijanych technologii zarówno na prywatnym jak i wojskowym rynku. Mechanizm ten opierać się będzie na trzech filarach:

 • wdrożenie technologii na rynek (ang. tech-to-market) – DIANA udziela wsparcia innowatorom w nawigacji w sektorze obronnym i pomaga im w zdobyciu dalszych możliwości rozwoju zdolności; 
 • zwinnej adaptacji (ang. agile adaptation) – akcelerator pozwoli na prototypowanie i wdrożenia rozwiązań na poziomie TRL 4–7, do momentu osiągnięcia gotowości do zamówienia przez klienta wojskowego; 
 • szybkich zamówieniach (ang. rapid procurement) – akcelerator DIANA gwarantuje możliwość szybkiego zakupu rozwiązań zarówno na poziomie NATO, jak i krajowym, jeśli osiągną one wysoki poziom gotowości technologicznej (TRL 7+).

DIANA będzie wspierać innowatorów poprzez umożliwienie im szybkiego kontaktu z mentorami, siecią zaufanych inwestorów i specjalistami od przetargów i zamówień wojskowych. Z drugiej strony wesprze też kraje partnerskie w szybkim pozyskaniu najbardziej obiecujących rozwiązań innowatorów biorących udział w akceleratorze DIANA.

Jak wygląda struktura akceleratora DIANA?

W organizację pracy akceleratora włączone są wszystkie państwa sojuszu. Na strukturę DIANA składają się:

 1. biura regionalne (zlokalizowane w Wielkiej Brytanii i Kanadzie),
 2. hub regionalny (zlokalizowany w Estonii),
 3. centra testowe (mapa 1),
 4. akceleratory (mapa 2).

Kluczową rolę w operacjonalizacji pracy DIANA NATO odgrywają akceleratory i centra testowe, które będą bezpośrednio współpracować ze start-upami. Aplikując do akceleratora, start-upy będą miały możliwość wskazania preferowanego akceleratora (stworzenie rankingu), a także zostaną poproszone o wskazanie, czy preferują określone centrum testowe i/lub czy potrzebują specjalistycznego sprzętu.


Mapa 1. Centra testowe


Źródło: https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_213074.htm.


Mapa 2. Akceleratory


Źródło: https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_213074.htm.

Gdzie odbędą się programy akceleracyjne DIANA?

W pilotażowej edycji programu biorą udział poniższe akceleratory:

🌍 Czechy: Czechinvest, Praga
Obszary akceleracji: AI, spacetech, greentech (energetyka i systemy napędowe), działanie CERN (dane i technologie komputerowe)

🌍 Dania: BioInnovation Institute (BII), Niels Bohr Institute – DeepTech Lab Quantum, Kopenhaga
Obszary akceleracji: Biotechnologia, technologie kwantowe 

🌍 Estonia: Tehnopol, Startup Wise Guys Tallinn, Tartu Science Park, Tartu
Obszary akceleracji: AI, cyber, spacetech, greentech (energetyka i systemy napędowe)

🌎 USA: MassChallenge, Boston
Obszary akceleracji: przemysł lotniczy, biotechnologia, spacetech, technologie podwodne
PN MAC, Seattle
Obszary akceleracji: AI, technologie telekomunikacyjne, robotyka, farmacja, przemysł kosmiczny, biotechnologia

🌍 Włochy: OGR/Plug and Play, Turyn
Obszary akceleracji: przemysł lotniczy i kosmiczny

W kolejnych edycjach będzie można aplikować także do poniższych akceleratorów:

🌍 Belgia: WSL Wallonia & Brussels, Brukela
Obszary akceleracji: AI, autonomia danych, cyber, biotechnologia, przemysł lotniczy i kosmiczny, mikro/nanotechnologie (innowacyjne materiały), greentech (energia i micro/nanotechnology (novel materials), greentech (energetyka i systemy napędowe)

🌍 Grecja: Demokritos, Ateny
Obszary akceleracji: AI, autonomia danych, nanotechnologia (innowacyjne materiały), biotechnologia
FORTH, Heraklion

🌍 Portugalia: idD Portugal Defence, Portugalia
Obszary akceleracji: dane i technologie komputerowe, biotechnologia, innowacyjne materiały, energia odnawialna (energetyka i systemy napędowe)

🌍 Turcja: Odtü Teknokent, Ankara
Obszary akceleracji: biotechnologia, energetyka i systemy napędowe, innowacyjne materiały, inne obszary deep techu

🌍 Wielka Brytania: I-Hub, Imperial College London, Londyn
Obszary akceleracji: AI, cyber, technologie kwantowe, biotechnologia

 

Od czego zależy to, czy mój start-up będzie przyjęty do programu?

Wybór start-upów będzie uzależniony od: 

 • dopasowania do specyfiki wyzwania,
 • aplikacyjności operacyjnej technologii,
 • wykonalności technologicznej,
 • opłacalności komercyjnej,
 • potencjału transformacyjnego.

Wybór start-upów zostanie dokonany przez NATO przy wsparciu ekspertów naukowych oraz potencjalnych odbiorców końcowych.

Co zyskam dzięki udziałowi w akceleratorze DIANA NATO?

 • Bezzwrotny grant wysokości 100 tys. Euro dla wszystkich firm przyjętych do programu, 300 tys. Euro dodatkowego grantu dla firm zaproszonych do drugiej fazy akceleracji
 • Dodatkowy budżet na podróże związane z akceleracją
 • Międzynarodowy zespół mentorów (m.in. naukowców, specjalistów z zakresu technologii, potencjalnych użytkowników, specjalistów ds. zamówień publicznych) i wiele okazji na mentoring 1-to-1
 • Dostęp do ponad 90 centrów testowych
 • Bezpośredni dostęp do potencjalnych klientów na 31 rynkach w państwach członkowskich NATO
 • Możliwość dodatkowego finansowania od rozpoznawalnych inwestorów i NATO Innovation Fund (funduszu dysponującego ponad 1 mld. EUR)
 • Najwyższej klasy program szkoleniowy
   

Ile będzie rund programu akceleracyjnego?

NATO planuje rozpocząć trzy rundy akceleracji w 2023 roku i 5 rund rocznie w dwóch kolejnych latach. Jeśli technologia Państwa firmy nie mieści się w tematyce pilotażowej edycji, jest szansa na udział w kolejnych rundach.

Jakie wyzwania stawia przed uczestnikami pilotażowa edycja DIANA NATO?

DIANA poszukuje rozwiązań w trzech obszarach – z konkretnie zaznaczoną tematyką:

1. Odporność systemu energetycznego (ang. energy resilience)

Wyzwanie: Mikrosieci energetyczne – odbudowa infrastruktury po konflikcie lub katastrofie naturalnej

 • Systemy i komponenty modularnej budowy mikrosieci energetycznej, możliwe do rozbudowy i kompatybilne z podobnymi systemami
 • Generowanie energii odnawialnej, magazynowanie energii, hardware i software do inteligentnej regulacji i zarządzania jakością energii elektrycznej i jej kondycjonowania
 • Technologie do wykrywania cyberataków na fizyczne systemy energetyczne i ich komponenty i zapobiegania im

2. Bezpieczne udostępnianie informacji (ang. secure information sharing)       

Wyzwanie: Naprawdę wydajna i bezsprzecznie bezpieczna technologia

 • Tworzenie bezpiecznego środowiska informatycznego dla transmisji cyfrowych live, takich jak przekazywanie video w czasie rzeczywistym, radia cyfrowego i transmitowania augmented reality
 • Rozwiązania hardware i software które mogą działać zarówno w otwartych sieciach, jak i trudnych warunkach z ograniczonym dostępem do globalnych sieci komunikacyjnych i nawigacyjnych

3. Detekcja i monitoring (ang. detection and surveillance through sensors)

Wyzwanie: Wykrywanie w warunkach nabrzeżnych i podmorskich

 • Systemy i komponenty do sensoryki i zbierania danych w podwodnych strefach przybrzeżnych
 • Nowe i/lub zaawansowane technologie do mapowania dna morskiego, monitoringu infrastruktury podmorskiej, śledzenie morskich form życia i obiektów pochodzenia ludzkiego, monitoring efektów zmian klimatu na środowisko morskie i wizualizacje wzorców życia i migracji fauny morskiej

Co to jest numer DUNS, jak go uzyskać i czy trzeba za niego płacić?

W formularzu aplikacyjnym pada pytanie o numer DUNS. To dziewięciocyfrowy, obowiązujący na całym świecie numer identyfikacyjny firmy nadawany przez Dun & Bradstreet - globalnego dostawcę informacji biznesowych. Może być zastosowany do każdej firmy lub jednostki, nawet takiej, która takiego numeru własnego (typu NIP) nie posiada.

Atutem DUNS jest to, że jest numerem zestandaryzowanym na całym świecie, podczas, gdy różnych identyfikatorów (takich jak NIP) przypisanych firmom może być wiele. To standard wykorzystywany i wymagany przez wiele organizacji handlowych, takich jak Rząd USA, ONZ czy Komisja Europejska. Baza zawiera ponad 300 milionów wpisów firm na świecie.

Uzyskanie numeru DUNS jest bezpłatne i nadawany jest on w ciągu 10 dni roboczych. Polskojęzyczną stronę Dun & Bradstreet, gdzie można wypełnić formularz zgłoszeniowy, znajdziesz tu.

Wejdź do świata innowacji obronnych

Aktualności

Organizatorzy

Partnerzy społecznościowi

Informacje dotyczące przetwarzania Danych Osobowych

Pozostańmy w kontakcie

Warunki RODO

Warunki RODO