← Strona główna Grupy PFR
Zapoznaj się z informacjami na temat rozdysponowania środków w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0 z podziałem na powiaty.

Wybierz powiat, aby poznać szczegóły Mikro i Małych oraz Średnich Firm, które otrzymały największe subwencje w powiecie.

Mapa prezentuje stan po zakończeniu Programu.

Powiat …

Warunki RODO

Warunki RODO