← Strona główna Grupy PFR
Cel kierunkowy Grupa docelowa

Działalność inwestycyjna

Zwiększenie produktywności polskiej gospodarki

Wsparcie rozwoju zagranicznego rodzimych firm

Wzrost liczby mieszkań na wynajem

Działalność prorozwojowa

Zwiększanie skali zastosowania rozwiązań cyfrowych w sferze administracji publicznej

Budowa centrum wiedzy ekonomicznej z naciskiem na wiedzę o systemach oszczędnościowo-emerytalnych w Polsce.

Zwiększenie wartości prywatnych oszczędności rezydentów podatkowych w Polsce

Ułatwienie obywatelom kontroli i zarządzania produktami emerytalnymi

Zabezpieczenie płynności finansowej przedsiębiorstw w dobie kryzysu oraz wsparcie gospodarki

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Wzrost świadomości ekonomicznej społeczeństwa

Wypełnienie luk w wymiarze społecznym

Rozwój kultury, sztuki i działalności społecznej oraz ochrona dziedzictwa narodowego

Warunki RODO

Warunki RODO