← Strona główna Grupy PFR
Cel kierunkowy Grupa docelowa

Działalność inwestycyjna

Wsparcie transformacji energetycznej polskich przedsiębiorstw, w celu wzmacniania polskiego łańcucha wartości – budowa konkurencyjności na polskim i międzynarodowym rynku

Umożliwienie komercjalizacji rozwiązań wysokotechnologicznych w tematyce CleanTech

Działalność prorozwojowa

Wzrost tempa transformacji polskich samorządów w obszarze energetyki i zielonych strategii

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Zwiększanie świadomości społeczeństwa w zakresie zrównoważonego rozwoju

Warunki RODO

Warunki RODO