← Strona główna Grupy PFR

Portal obsługi zleceń w ramach Krajowego Planu Odbudowy

Informacje o systemie

Portal Centrum KPO to system teleinformatyczny Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. uruchomiony w związku z umową zawartą z ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego, działającym w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, na podstawie art. 14ln ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Portal Centrum KPO realizuje postanowienia Umów Finansowania Inwestycji zawartych z instytucjami odpowiedzialnymi za realizację inwestycji na podstawie art. 14lo ww. ustawy.

Portal, udostępniony instytucjom odpowiedzialnym za realizację inwestycji i jednostkom wspierającym, służy do szybkiego i bezpiecznego tworzenia oraz przekazywania zleceń wypłaty.

Korzystać z Portalu mogą tylko użytkownicy, którym zostało utworzone konto w Portalu na podstawie zawartej z Polskim Funduszem Rozwoju S.A. Umowy Finansowania Inwestycji.

Logowanie do portalu odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Profilu Zaufanego.

Płatności na rzecz ostatecznych odbiorców dokonywane są cyklicznie, zgodnie z zatwierdzonym przez Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej terminarzem wypłat.

Logo KPO.

Zaloguj się do portalu

obsługi zleceń w ramach Krajowego Planu Odbudowy

Przejdź do systemu

Informacje techniczne

W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Portalu Centrum KPO konieczne jest spełnienie przez użytkowników następujących wymagań:

Komputer

Posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego posiadającego dostęp do Internetu.

Oprogramowanie

Odpowiednie oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka: Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox)

Obsługa Javascript

Włączona obsługa plików typu „cookies” oraz JavaScript.

TERMINY PŁATNOŚCI

Wybierz termin wypłaty:

Szukaj
2022
styczeń i luty 2023
marzec i kwiecień 2023
maj i czerwiec 2023
lipiec i sierpień 2023
wrzesień i październik 2023
listopad i grudzień 2023
styczeń - czerwiec 2024
lipiec - grudzień 2024
Okres Składania Zleceń (od) Okres Składania Zleceń (do) Termin realizacji Zlecenia Wypłaty

 

12 sierpnia 2022

18 sierpnia 2022

25 sierpnia 2022

 

19 sierpnia 2022

25 sierpnia 2022

1 września 2022

26 sierpnia 2022

1 września 2022

8 września 2022

2 września 2022

8 września 2022

15 września 2022

9 września 2022

15 września 2022

22 września 2022

16 września 2022

22 września 2022

29 września 2022

23 września 2022

29 września 2022

6 października 2022

30 września 2022

6 października 2022

13 października 2022

7 października 2022

13 października 2022

20 października 2022

14 października 2022

20 października 2022

27 października 2022

21 października 2022

27 października 2022

4 listopada 2022

28 października 2022

3 listopada 2022

10 listopada 2022

4 listopada 2022

10 listopada 2022

18 listopada 2022

14 listopada 2022

17 listopada 2022

24 listopada 2022

18 listopada 2022

24 listopada 2022

1 grudnia 2022

25 listopada 2022

1 grudnia 2022    

8 grudnia 2022

2 grudnia 2022

8 grudnia 2022

15 grudnia 2022

9 grudnia 2022

15 grudnia 2022

22 grudnia 2022

16 grudnia 2022

22 grudnia 2022

30 grudnia 2022

Okres Składania Zleceń (od) Okres Składania Zleceń (do) Termin realizacji Zlecenia Wypłaty

 

23 września 2022

29 września 2022

6 października 2022

30 września 2022

6 października 2022

13 października 2022

7 października 2022

13 października 2022

20 października 2022

14 października 2022

20 października 2022

27 października 2022

Okres Składania Zleceń (od) Okres Składania Zleceń (do) Termin realizacji Zlecenia Wypłaty

21 października 2022

27 października 2022

4 listopada 2022

28 października 2022

3 listopada 2022

10 listopada 2022

4 listopada 2022

10 listopada 2022

18 listopada 2022

14 listopada 2022

17 listopada 2022

24 listopada 2022

Okres Składania Zleceń (od) Okres Składania Zleceń (do) Termin realizacji Zlecenia Wypłaty

 

18 listopada 2022

24 listopada 2022

1 grudnia 2022

25 listopada 2022

1 grudnia 2022

8 grudnia 2022

2 grudnia 2022

8 grudnia 2022

15 grudnia 2022

9 grudnia 2022

15 grudnia 2022

22 grudnia 2022

16 grudnia 2022

22 grudnia 2022

30 grudnia 2022

Okres Składania Zleceń (od) Okres Składania Zleceń (do) Termin realizacji Zlecenia Wypłaty

 

23 grudnia 2022

29 grudnia 2022

5 stycznia 2023

30 grudnia 2022

4 stycznia 2023

12 stycznia 2023

5 stycznia 2023

12 stycznia 2023

19 stycznia 2023

13 stycznia 2023

19 stycznia 2023

26 stycznia 2023

20 stycznia 2023

26 stycznia 2023

2 lutego 2023

27 stycznia 2023

2 lutego 2023

9 lutego 2023

3 lutego 2023

9 lutego 2023

16 lutego 2023

10 lutego 2023

16 lutego 2023

23 lutego 2023

Okres Składania Zleceń (od) Okres Składania Zleceń (do) Termin realizacji Zlecenia Wypłaty

 

17 lutego 2023

23 lutego 2023

2 marca 2023

24 lutego 2023

2 marca 2023

9 marca 2023

3 marca 2023 

9 marca 2023

16 marca 2023

10 marca 2023

16 marca 2023

23 marca 2023

17 marca 2023 

23 marca 2023

30 marca 2023

24 marca 2023

30 marca 2023

6 kwietnia 2023

31 marca 2023

5 kwietnia 2023

13 kwietnia 2023

6 kwietnia 2023

13 kwietnia 2023

20 kwietnia 2023

14 kwietnia 2023

20 kwietnia 2023

27 kwietnia 2023

Okres Składania Zleceń (od) Okres Składania Zleceń (do) Termin realizacji Zlecenia Wypłaty

 

21 kwietnia 2023

25 kwietnia 2023

4 maja 2023

26 kwietnia 2023

4 maja 2023

11 maja 2023

5 maja 2023

11 maja 2023

18 maja 2023

12 maja 2023

18 maja 2023

25 maja 2023

19 maja 2023

25 maja 2023

1 czerwca 2023

26 maja 2023

1 czerwca 2023

9 czerwca 2023

2 czerwca 2023

7 czerwca 2023

15 czerwca 2023

9 czerwca 2023

15 czerwca 2023

22 czerwca 2023

16 czerwca 2023

22 czerwca 2023

29 czerwca 2023

Okres Składania Zleceń (od) Okres Składania Zleceń (do) Termin realizacji Zlecenia Wypłaty

 

23 czerwca 2023

29 czerwca 2023

6 lipca 2023

30 czerwca 2023

6 lipca 2023

13 lipca 2023

7 lipca 2023

13 lipca 2023

20 lipca 2023

14 lipca 2023

20 lipca 2023

27 lipca 2023

21 lipca 2023

27 lipca 2023

3 sierpnia 2023

28 lipca 2023

3 sierpnia 2023

10 sierpnia 2023

4 sierpnia 2023

9 sierpnia 2023

17 sierpnia 2023

10 sierpnia 2023

17 sierpnia 2023

24 sierpnia 2023

18 sierpnia 2023

24 sierpnia 2023

31 sierpnia 2023

Okres Składania Zleceń (od) Okres Składania Zleceń (do) Termin realizacji Zlecenia Wypłaty

 

25 sierpnia 2023

31 sierpnia 2023

7 września 2023

1 września 2023

7 września 2023

14 września 2023

8 września 2023

14 września 2023

21 września 2023

15 września 2023

21 września 2023

28 września 2023

22 września 2023 

28 września 2023

5 października 2023

29 września 2023

5 października 2023

12 października 2023

6 października 2023

12 października 2023

19 października 2023

13 października 2023

19 października 2023

26 października 2023

Okres Składania Zleceń (od) Okres Składania Zleceń (do) Termin realizacji Zlecenia Wypłaty

 

20 października 2023

25 października 2023

2 listopada 2023

26 października 2023

2 listopada 2023

9 listopada 2023

3 listopada 2023

9 listopada 2023

16 listopada 2023

10 listopada 2023

16 listopada 2023

23 listopada 2023

17 listopada 2023

23 listopada 2023

30 listopada 2023

24 listopada 2023

30 listopada 2023

7 grudnia 2023

1 grudnia 2023

7 grudnia 2023

14 grudnia 2023

8 grudnia 2023

14 grudnia 2023

21 grudnia 2023

15 grudnia 2023

20 grudnia 2023

29 grudnia 2023

Okres Składania Zleceń (od) Okres Składania Zleceń (do) Termin realizacji Zlecenia Wypłaty

21 grudnia 2023

4 stycznia 2024

11 stycznia 2024

5 stycznia 2024

11 stycznia 2024

18 stycznia 2024

12 stycznia 2024

18 stycznia 2024

25 stycznia 2024

19 stycznia 2024

25 stycznia 2024

1 lutego 2024

26 stycznia 2024

1 lutego 2024

8 lutego 2024

2 lutego 2024

8 lutego 2024

15 lutego 2024

9 lutego 2024

15 lutego 2024

22 lutego 2024

16 lutego 2024

22 lutego 2024

29 lutego 2024

23 lutego 2024

29 lutego 2024

7 marca 2024

1 marca 2024

7 marca 2024

14 marca 2024

8 marca 2024

14 marca 2024

21 marca 2024

15 marca 2024

21 marca 2024

28 marca 2024

22 marca 2024

27 marca 2024

4 kwietnia 2024

28 marca 2024

4 kwietnia 2024

11 kwietnia 2024

5 kwietnia 2024

11 kwietnia 2024

18 kwietnia 2024

12 kwietnia 2024

18 kwietnia 2024

25 kwietnia 2024

19 kwietnia 2024

24 kwietnia 2024

2 maja 2024

25 kwietnia 2024

30 kwietnia 2024

9 maja 2024

2 maja 2024

9 maja 2024

16 maja 2024

10 maja 2024

16 maja 2024

23 maja 2024

17 maja 2024

23 maja 2024

31 maja 2024

24 maja 2024

29 maja 2024

6 czerwca 2024

31 maja 2024

6 czerwca 2024

13 czerwca 2024

7 czerwca 2024

13 czerwca 2024

20 czerwca 2024

14 czerwca 2024

20 czerwca 2024

27 czerwca 2024

Okres Składania Zleceń (od) Okres Składania Zleceń (do) Termin realizacji Zlecenia Wypłaty

 

21 czerwca 2024

27 czerwca 2024

4 lipca 2024

28 czerwca 2024

4 lipca 2024

11 lipca 2024

5 lipca 2024

11 lipca 2024

18 lipca 2024

12 lipca 2024

18 lipca 2024

25 lipca 2024

19 lipca 2024

25 lipca 2024

1 sierpnia 2024

26 lipca 2024

1 sierpnia 2024

8 sierpnia 2024

2 sierpnia 2024

8 sierpnia 2024

16 sierpnia 2024

9 sierpnia 2024

14 sierpnia 2024

22 sierpnia 2024

16 sierpnia 2024

22 sierpnia 2024

29 sierpnia 2024

23 sierpnia 2024

29 sierpnia 2024

5 września 2024

30 sierpnia 2024

5 września 2024

12 września 2024

6 września 2024

12 września 2024

19 września 2024

13 września 2024

19 września 2024

26 września 2024

20 września 2024

26 września 2024

3 października 2024

27 września 2024

3 października 2024

10 października 2024

4 października 2024

10 października 2024

17 października 2024

11 października 2024

17 października 2024

24 października 2024

18 października 2024

24 października 2024

31 października 2024

25 października 2024

30 października 2024

7 listopada 2024

31 października 2024

6 listopada 2024

14 listopada 2024

7 listopada 2024

14 listopada 2024

21 listopada 2024

15 listopada 2024

21 listopada 2024

28 listopada 2024

22 listopada 2024

28 listopada 2024

5 grudnia 2024

29 listopada 2024

5 grudnia 2024

12 grudnia 2024

6 grudnia 2024

12 grudnia 2024

19 grudnia 2024

13 grudnia 2024

18 grudnia 2024

27 grudnia 2024

Zadzwoń do nas
+48 22 703 43 40
Porozmawiaj z nami
Instrukcja użytkownika
Pobierz instrukcję
Dowiedz się więcej o KPO
Przejdź na gov.pl

Warunki RODO

Warunki RODO