← Strona główna Grupy PFR

Akcelerator dla branży rolno-spożywczej – profesjonalne wsparcie od Grupy PFR

Za  pośrednictwem Akceleratora dla branży rolno-spożywczej  chcemy pomóc polskim małym, średnim i dużym przedsiębiorstw wdrażać innowacyjne rozwiązania oraz wejść na nowe zagraniczne rynki i wzmocnić swoją dotychczasową działalność na arenie międzynarodowej. Program jest efektem współpracy Polskiego Funduszu Rozwoju, Ministerstwa Rozwoju oraz podmiotów z Grupy PFR.Inicjatywa jest okazją do podjęcia współpracy z Grupą PFR, jej partnerami, administracją publiczną oraz firmami z branży rolno-spożywczej. Celem programu jest zwiększanie innowacyjności przedsiębiorstwa z PFR SA, identyfikacja i łagodzenie barier eksportowych w dialogu z Ministerstwem Rozwoju, a także zdobycie praktycznej wiedzy o narzędziach oraz funduszach inwestycyjnych dostępnych na działania eksportowe w ramach oferty Grupy PFR.

Aplikuj

Terminy naboru: 24.01 – 10.02.2020 r.

Branża rolno-spożywcza w Polsce to kilkanaście tysięcy firm o łącznej wartości ok. 200 miliardów złotych. Polska jest 8. rynkiem sektora rolno-spożywczego w Europie. Jedna trzecia produkcji spożywczej w Polsce trafia na rynki zagraniczne. Wartość polskiego eksportu specjalności żywnościowych w 2018 r. wyniosła prawie 22 mld euro, a jego średnioroczna dynamika z ostatnich 10 lat to 111%. Głównymi odbiorcami polskich produktów rolno-spożywczych są: Niemcy, Wielka Brytania, Holandia, Francja, Czechy i Włochy.

Program Akceleratora obejmuje trzy strefy działań:

  1. Strefa Rozwiązań (19-20 lutego 2020) – dwudniowe spotkanie warsztatowe, podczas którego przedsiębiorcy dowiedzą, się jak wdrożyć innowacyjne rozwiązania w swojej firmie oraz uzyskają praktyczną wiedzę o funduszach inwestycyjnych oraz narzędziach służących rozwojowi eksportu oferowanych przez Grupę PFR oraz podmioty współpracujące z Akceleratorem (PFR S.A., Ministerstwo Rozwoju, BGK, PAIH, PARP, KUKE, KUKE Finance, PFR TFI, ARP)
  2. Strefa Dialogu (marzec 2020) – jednodniowe spotkanie, w ramach którego przedsiębiorcy będą mieli wpływ na kreowanie nowych rozwiązań dla wsparcia innowacyjności i eksportu. We współpracy z biznesem, administracją publiczną i ekspertami przeprowadzimy dialog, prowadzący do zidentyfikowania barier rozwoju w danej branży, aby umożliwić firmom wdrażanie nowatorskich projektów oraz skalowanie swojej działalności.
  3. Strefa B2B (marzec-kwiecień 2020) – spotkania B2B z instytucjami z Grupy PFR, których celem jest wspólne opracowanie koncepcji rozwoju innowacji i  wsparcia eksportu danej firmy oraz indywidualny dobór narzędzi finansowych.

Warunki RODO

Warunki RODO