← Strona główna Grupy PFR

Podsumowanie działań pierwszej edycji Akceleratora

15 godzin warsztatów i 23 spotkania biznesowe, także w siedzibach firm, w trwającym pół roku procesie dialogu i współpracy z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii oraz Grupą PFR dla 21 firm z branży meblarskiej, zatrudniających łącznie ok. 14 tys. osób. To wszystko dla  bardziej skutecznej ekspansji zagranicznej firm z tego sektora. 

Pierwsza edycja Akceleratora trwała od października 2019 r. do marca 2019 r. W ciągu sześciu miesięcy intensywnej współpracy przeprowadziliśmy następujące działania:

 1. Strefa Nowych Rynków - cykl warsztatów z podmiotami z Grupy PFR, zrealizowany w oparciu o realne przykłady i z nastawieniem na dyskusję na temat doskonalenia oferty instytucji Grupy PFR.
 2. Strefa Firm - realizowana poprzez spotkania B2B, przeprowadzone w zależności od potrzeb każdej z firm, z udziałem przedstawicieli poszczególnych podmiotów z Grupy PFR. Na tej podstawie przedsiębiorcy otrzymali możliwość weryfikacji ubiegania się o wybrany rodzaj wsparcia odpowiednich instytucji oferujących finansowanie, ubezpieczenia, kapitał na inwestycje zagraniczne czy dotacje i inne usługi w ramach naszych instrumentów.
 3. Strefa Dialogu to obszar współpracy m.in. z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii i Ministerstwem Spraw Zagranicznych. To proces, w którym w wielostronnym dialogu zidentyfikowaliśmy najważniejsze bariery rozwoju branży oraz pomysły na nowe rozwiązania wspierające eksport, które obecnie są podstawą konkretnych działań podejmowanych przez instytucje publiczne. 

Korzyści, jakie odniosły firmy z uczestnictwa w Akceleratorze, to:

 • Wzmocnienie potencjału eksportowego firmy przy wykorzystaniu oferty Grupy PFR,
 • Możliwość wyjścia na nowe rynki dzięki współpracy z Zagranicznymi Biurami Handlowymi,
 • Możliwość zgłoszenia i konsultacji nowych instrumentów wspierających branżę,
 • Jeden punkt kontaktowy do Grupy PFR, który pomoże zidentyfikować właściwą ścieżkę wsparcia dla danej firmy. 

 

Strefa Nowych Rynków – materiały do pobrania z części warsztatowej:

Warsztat 1 (27.11.2018 r.):

 1. BGK - Oferta Grupy PFR na obsługę handlu z odroczonym terminem płatności
 2. KUKE Finace – Faktoring 
 3. KUKE S. A. – Ubezpieczenia należności handlowych 

Warsztat 2 (05.12.2018 r.): 

 1. ARP - Pożyczki na rozwój i restrukturyzację
 2. BGK - Finansowanie eksportu i ekspansji zagranicznej
 3. KUKE - Gwarancje i ubezpieczenia inwestycji
 4. PFR TFI - Fundusz Ekspansji Zagranicznej

Warsztat 3 (12.12.2018 r.): 

 1. IWP - Obserwator i doradca firm wdrażających design
 2. ARP – Program dotacyjny – Sieć Otwartych Innowacji
 3. BGK – Program dotacyjny - Kredyt technologiczny
 4. MPiT - Wspieramy eksport
 5. PAIH – Program dotacyjny - Polskie Mosty Technologiczne
 6. PARP - Oferta PARP z funduszy UE w latach 2014-2020
 7. PAIH Zagraniczne Biura Handlowe - Wsparcie polskich firm

 

Zamknięcie I edycji Akceleratora Eksportu Branży Meblarskiej w Poznaniu: 

Jakie narzędzia wsparcia eksportu są w ofercie Grupy PFR?

 • PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. - udział kapitałowy w inwestycjach zagranicznych Funduszu Ekspansji Zagranicznej FIZAN,
 • Bank Gospodarstwa Krajowego - "Finansowanie dłużne eksportu", "Finansowanie dłużne ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw",
 • Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. (KUKE S.A.) - Ubezpieczenia w handlu międzynarodowym, Gwarancje w handlu międzynarodowym, ubezpieczenie inwestycji bezpośrednich za granicą,
 • KUKE Finance S.A. – wszystkie rodzaje faktoringu,
 • Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. – Pożyczki dla przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji,
 • Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. - Misje gospodarcze, kontakty lokalne, weryfikacja partnerów biznesowych na wybranych rynkach,
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – programy dotacyjne i usługi doradcze dla MŚP

Patroni Honorowi:

Warunki RODO

Warunki RODO