← Strona główna Grupy PFR

Rozwój technologii w czasie epidemii

Sytuacja wywołana przez COVID-19 pokazała, że nowe technologie są potrzebne jak nigdy dotąd.

Dostrzegamy potrzebę rynku na innowacyjne rozwiązania, które pozwolą na sprawne funkcjonowanie ludzi i instytucji w dobie kryzysu oraz przyspieszą powrót na ścieżkę rozwoju. Dlatego Polski Fundusz Rozwoju zaangażował się we wsparcie dla twórców nowatorskich aplikacji, dofinansowując realizację najlepszych pomysłów.

Regulamin konkursu „Aplikacje Jutra – Technologie w walce z kryzysem”

Poszukujemy Aplikacji Jutra, czyli rozwiązań, które pomogą walczyć ze skutkami kryzysu oraz będą mogły być wykorzystane w nowej rzeczywistości po kryzysie.

 

 

Zdrowie

Przykładowe wyzwania:

 • Podwyższone zagrożenie dla zdrowia, stres pourazowy wywołany izolacją społeczną;
 • Problem z monitorowaniem zdrowia i leczeniem osób cierpiących na choroby przewlekłe, nowotworowe etc. w trakcie pandemii;
 • Rosnące koszty leczenia i służby zdrowia (problem starzejącego się społeczeństwa)
 • Zwrot w stronę medycyny prewencyjnej i zapobiegawczej;
 

Praca i przedsiębiorczość

Przykładowe wyzwania:

 • Niska aktywność zawodowa osób starszych i młodych,
 • Dystrybucja i łańcuchy dostaw w zmieniającej się rzeczywistości;
 • Automatyzacja może pozbawić osoby o relatywnie niskim wykształceniu form zarobku;
 • Podstawa programowa i nauczanie nie nadążają za nowymi technologiami.
 

Społeczeństwo

Przykładowe wyzwania:

 • Kultura i rozrywka, i nowe formy spędzania wolnego czasu;
 • Pomoc w codziennych sprawach samotnym osobom starszym lub chorym;
 • Coraz więcej technologii i aplikacji zbiera nasze dane - ryzyko utraty prywatności;
 • Pogłębiające się różnice w kompetencjach cyfrowych między pokoleniami;
 • Coraz większy napływ informacji z różnych źródeł i jednocześnie spadające zaufanie do instytucji publicznych i ekspertów

Co można wygrać?

 

Spośród zgłoszeń wyłonimy 12 finalistów, z którymi będziemy pracować nad stworzeniem projektu aplikacji. Podczas warsztatów z prototypowania i testowania, przygotujemy finalistów do prezentacji przed inwestorami.

W grudniu 2020, podczas Gali Finałowej wybierzemy zwycięzców, którym sfinansujemy stworzenie prototypów aplikacji (MVP).

Na Twoje zgłoszenie czekamy do 19 lipca 2020 r.

 

Jak wziąć udział w konkursie?

Najczęściej zadawane pytania

Czy w przypadku wygranej w konkursie, prawa autorskie i majątkowe pozostają w zespole który opracował aplikację?

Tak. Organizatorzy konkursu nie przejmują praw autorskich projektu poprzez wyłonienie finalistów w pierwszym etapie konkursu jak i w momencie nagrodzenia laureatów konkursu. Nasze działania skierowane są na pomoc w rozwijaniu i finansowaniu pomysłów polskich innowatorów.

Czy w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej laureat konkursu odprowadza podatek?

Tak, w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej PFR potrąca podatek od nagrody, natomiast w przypadku przedsiębiorców oni sami rozliczają podatek. Jest to traktowane jako  przychód z działalności gospodarczej

Co w sytuacji, jeżeli nie uda się zrealizować prototypu produktu (MVP) w pół roku?

Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji postępów prac i wydatków w terminie
6 (sześciu) miesięcy od daty otrzymania nagrody w Konkursie. Mając jednak na uwadze możliwość nagrodzenia projektów o różnym stopniu skomplikowania, Organizator będzie rozstrzygał każdy przypadek indywidualnie mając na względzie realizacje projektu.

Na co dokładnie można przeznaczyć wygraną w konkursie?

Konkurs ma na celu sfinansowanie stworzenia prototypu Aplikacji (MVP) jako pierwsza wersja projektu gotowa by wprowadzić ją na rynek. Finansowanie można m.in. przeznaczyć na działania promocyjne produktu jednak wydatek ten nie powinien być jedynym kosztem i celem samym w sobie.

Czy udział w konkursie Aplikacje Jutra wyklucza zgłoszenie do programu inkubacji?

Regulamin konkursu nie wyklucza przesłania zgłoszenia projektu, który stara się o inne finansowanie lub bierze udział w innym programie.

Czy jeśli zespół posiada MVP to czy może wziąć udział w konkursie?

Mówiąc o sfinansowaniu MVP projektu rozumiemy przez to produkt, usługę, ofertę czy program, który można przetestować w formie o minimalnej ilości funkcji koniecznej do wprowadzenia na rynek, aby zobaczyć, czy spełni oczekiwania i potrzeby odbiorców. Jeśli Twój pomysł jest już na tej fazie rozwoju, rekomendujemy zainteresować się innym programem finansowania.

W jaki sposób laureaci będą rozliczać się z przyznanej sumy?

Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji wydatków poniesionych przez Zwycięzców lub Wyróżnionych na stworzenie prototypu Aplikacji, na podstawie dostarczonych faktur i rachunków w terminie 6 (sześciu) miesięcy od daty otrzymania nagrody w Konkursie.

Czy aplikacja konkursowa ma być wyłącznie aplikacją mobilną uruchamianą przez system operacyjny telefonu?

Niekoniecznie. Szukamy innowacyjnych rozwiązań technologicznych, które pomogą walczyć ze skutkami kryzysu.

W jakim stopniu można realizować swój plan wejścia na rynek z pomysłem, aby nie zostać wykluczonym w czasie trwania konkursu?

W konkursie mogą brać udział projekty, których nie ma jeszcze na rynku oraz nie pojawią się jako gotowe produkty przed Galą Finałową konkursu.

Czy w konkursie obowiązuje zasada zachowania poufności w odniesieniu do prezentowanych przez uczestników pomysłów?

Wszyscy pracownicy PFR oraz przedstawiciele VC są zobowiązani do zachowania poufności w odniesieniu do prezentowanych przez uczestników pomysłów. Tym samym pomysły prezentowane przez uczestników programu są zabezpieczone przed ich wykorzystaniem.

Pragniemy wskazać, że finałowe projekty będą prezentowane publicznie podczas gali finałowej, w której wezmą dziennikarze oraz inni zaproszeni goście. PFR nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wykorzystanie pomysłów przez osoby uczestniczące w gali finałowej, nie będące pracownikami PFR oraz przedstawicielami VC.

 

Warunki RODO

Warunki RODO