← Polish Development Fund Group (PFR Group)
artur-harc-2023

Artur Harc

Członek Rady Nadzorczej

Wyższy urzędnik administracji rządowej, urzędnik administracji samorządowej.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie przygotowywania oraz wdrażania programów i projektów z udziałem środków Unii Europejskiej, strategii i planów dotyczących rynku pracy oraz strategii regionalnych i makroregionalnych.

Kierował wdrażaniem programów Europejskiej Współpracy Transgranicznej, w szczególności programu Polska – Saksonia 2014-2020 i Brandenburgia – Polska 2014-2020 oraz wdrażaniem programów transnarodowych i międzyregionalnych Interreg: Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020, Interreg Europa Środkowa 2014-2020, Interreg Europa 2014-2020.

Kierował przygotowaniem i wdrażaniem dokumentów strategicznych określających kierunki krajowej polityki zatrudnienia oraz przygotowaniami szczegółowych rozwiązań prawnych dotyczących wspierania zatrudnienia, aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i  doskonalenia zawodowego osób pracujących.

Koordynował prace zespołów opracowujących i wdrażających strategie rozwoju województwa dolnośląskiego oraz makroregionalną strategię rozwoju Polski Zachodniej.

Warunki RODO

Warunki RODO