← Strona główna Grupy PFR

Działanie pomocy

Zwracamy Państwa uwagę, że poniższy materiał ma charakter ogólny i nie stanowi porady prawnej. Ostateczna ocena sytuacji przedsiębiorcy będzie dokonywana w oparciu o całokształt okoliczności dotyczących konkretnego przedsiębiorcy, z uwzględnieniem postanowień umowy subwencji finansowej oraz regulaminu ubiegania się o udział w programie rządowym „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm” („Program”), jaki zostanie przedstawiony mu do akceptacji przed przystąpieniem do procedury udzielenia wsparcia w ramach Programu.

Wyrażenia pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie.
 

Formularz krok po kroku

Warunki RODO

Warunki RODO