← Strona główna Grupy PFR

Tarcza Finansowa 1.0 to zrealizowany przez Polski Fundusz Rozwoju program pomocowy, który skierowany był do firm i pracowników w trudnym okresie zamrożenia gospodarki z uwagi na walkę z koronawirusem. Programem objętych zostało około 3 mln pracowników.

Celem programu była ochrona rynku pracy i zapewnienie firmom płynności finansowej w okresie poważnych zakłóceń w gospodarce. Jego rezultatem było przekazanie wsparcia finansowego do 348 tys. mikrofirm (zatrudniających co najmniej 1 pracownika). Małe i średnie firmy otrzymały zaś łącznie prawie 61 mld zł częściowo bezzwrotnych subwencji finansowych.

Tarcza finansowa PFR 1.0 w liczbach

60 990 594 656 zł

60 990 594 656 zł

Taką kwotę wsparcia wypłaciliśmy za pośrednictwem banków
348 138

348 138

Liczba mikro, małych i średnich firm, które skorzystały z Programu
3 133 127

3 133 127

Liczba pracowników zatrudnionych w tych firmach
60 990 594 656 zł

60 990 594 656 zł

Taką kwotę wsparcia wypłaciliśmy za pośrednictwem banków
348 138

348 138

Liczba mikro, małych i średnich firm, które skorzystały z Programu
3 133 127

3 133 127

Liczba pracowników zatrudnionych w tych firmach

Regulamin programu

Prezentacje o programie

Rozliczanie i umarzanie subwencji dla mikrofirm
Pobierz prezentację
Rozliczanie i umarzanie subwencji dla MŚP
Pobierz prezentację
Interaktywna pomoc dotycząca rozliczeń
Skorzystaj z pomocy
Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi

Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami wraz z odpowiedziami dotyczącymi rozliczania oraz umorzeń subwencji z Tarczy Finansowej 1.0

Zobacz więcej

WAŻNA INFORMACJA DLA BENEFICJENTÓW

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że PFR sukcesywnie podejmuje decyzje o umorzeniu subwencji dla kolejnych beneficjentów, których ostateczna decyzja umorzeniowa została wstrzymana. Na podstawie § 51 ust. 7 lit. c) Regulaminu okres, w którym decyzja jest wstrzymana może zostać wydłużony ponad 6 miesięcy, w związku z tym prosimy beneficjentów w stosunku do których PFR nie wydał jeszcze decyzji o oczekiwanie na kontakt ze strony banku, w którym złożyli wniosek o subwencję finansową lub wydania przez PFR decyzji dotyczącej umorzenia.

 


 

Wszystkich beneficjentów, którzy otrzymali decyzję o zidentyfikowaniu przez PFR okoliczności, uniemożliwiających ustalenie wysokości Subwencji Finansowej podlegającej zwrotowi, informujemy, że: 

a)    decyzja ta jest standardową procedurą, która oznacza najczęściej, że PFR do wydania prawidłowej decyzji o umorzeniu subwencji potrzebuje uzyskać dodatkowe wyjaśnienia lub dokumenty; 
b)    decyzja ta co do zasady służy ochronie interesów beneficjenta, m.in. w przypadku stwierdzenia przez PFR braku dokumentów czy oświadczeń, pozwala beneficjentowi na uzupełnienie tych braków;
c)    czas potrzebny PFR na wyjaśnienie powyższej sytuacji uzależniony jest od wielu czynników i trwa zwykle do kilku tygodni, natomiast na podstawie § 51 ust. 7 lit. c) Regulaminu okres, w którym decyzja jest wstrzymana może trwać nawet 6 miesięcy (z możliwością wydłużenia).

W związku z tym w przypadku otrzymania powyższej decyzji prosimy beneficjentów o oczekiwanie na kontakt ze strony banku w którym beneficjent złożył wniosek o subwencję finansową. Przekaże on wszelkie niezbędne informacje oraz instrukcje dalszego postępowania.

Ważne dokumenty i dodatkowe informacje

Pełnomocnictwa i oświadczenia

Informujemy, że termin dostarczenia do banków dokumentów potwierdzających umocowanie osób składających wnioski w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm” (Program) został przedłużony do dnia 31 stycznia 2021 r.

Jednocześnie przypominamy, że bank nie jest zobowiązany do natychmiastowej odpowiedzi w zakresie potwierdzenia poprawności dostarczonych dokumentów. Weryfikacja dokumentów będzie dokonywana następczo w I kwartale 2021 r. Jednocześnie, w celu uniknięcia wątpliwości, informujemy, że Polski Fundusz Rozwoju S.A. nie będzie wyciągał negatywnych konsekwencji względem przedsiębiorców, którzy dostarczyli dokumenty potwierdzające umocowanie do banków po 31 grudnia 2020 r. (tj. po terminie wynikającym z umowy subwencji finansowej oraz regulaminu ubiegania się o udział w Programie), wyłącznie na podstawie dostarczenia tych dokumentów do banków w terminie 31 grudnia 2020 r. – 31 stycznia 2021 r.

W stosunku do beneficjentów Programu, którzy uchybią nowemu terminowi przekazywania dokumentów potwierdzających umocowanie, zastosowanie znajdą postanowienia umowy subwencji finansowej oraz regulaminu ubiegania się o udział w Programie w zakresie dotyczącym konsekwencji nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających umocowanie we właściwym terminie.

Wzór pełnomocnictwa, o którym mowa w § 11 ust. 11 lit. a regulaminu ubiegania się o udział w programie rządowym "Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm"

Wzór oświadczenia, o którym mowa w § 11 ust. 11 lit. b regulaminu ubiegania się o udział w programie rządowym "Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm"

Zasady kumulacji pomocy udzielanej w ramach Tarczy Finansowej PFR

Informacja UOKiK na temat zasad kumulacji pomocy udzielanej w ramach Tarczy Finansowej PFR dla mikrofirm i MŚP (sekcja 3.1 Komunikatu Komisji) z innymi rodzajami pomocy: zobacz więcej

Określenie liczby pracowników w celu ustalenia zwrotu subwencji finansowej TF 1.0

Informacje dotyczące określenia liczby pracowników w celu ustalenia kwoty subwencji finansowej do zwrotu dla Mikroprzedsiębiorstw/ MŚP w Tarczy 1.0. Zapoznaj się z informacjami.

Postępowanie w przypadku zaległości w opłacaniu składek

Informacja ZUS na temat postępowania w przypadku zaległości w opłacaniu składek do ZUS: zobacz więcej

Weryfikacja deklaracji VAT-7 bądź VAT-7K

Informacja Ministerstwa Finansów o sposobie weryfikacji deklaracji VAT-7 bądź VAT-7K przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową: zobacz więcej

Szkolenia online

Zapis szkolenia online dla beneficjentów mikrofirm Tarczy Finansowej PFR 1.0.

Zapis szkolenia online dla beneficjentów małych i średnich firm Tarczy Finansowej PFR 1.0.

Obsługa wierzytelności na rzecz PFR

Uprzejmie przypominamy, że Polski Fundusz Rozwoju S.A. zawarł z firmami Kaczmarski Inkasso sp.j., Kruk S.A. oraz Intrum Sp. z o.o. umowy, których przedmiotem jest obsługa wierzytelności wynikających z udzielonych przez PFR subwencji finansowych w ramach rządowych programów: „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm” oraz „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm”.

Więcej informacji na ten temat znajduje się pod tym linkiem.

Pozostałe informacje
  • Dowiedz się jakie dane przekazał ZUS do PFR w celu weryfikacji Twojego wniosku o udzielenie subwencji finansowej w ramach projektu Tarcza Finansowa: zobacz więcej
     
  • Serwis rządowy dotyczący wszystkich dostępnych narzędzi wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowejzobacz więcej

Aktualności

* kwota wypłacona mikroprzedsiębiorstwom: 18,9 mld, małym i średnim firmom: 42,0 mld

Interaktywna mapa subwencji

Polski Fundusz Rozwoju S.A. („PFR”) informuje, że wsparcie, które zostało udzielone w ramach rządowego programu „Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm” („Tarcza MMŚP 1.0”) było sfinansowane z wyemitowanych przez PFR, a objętych, m.in. w kwocie 500 mln PLN przez Europejski Bank Inwestycyjny obligacji. Do 4 maja 2021 roku PFR udzieliło wsparcia w ramach Tarczy MMŚP 1.0 ponad 348 tysiącom przedsiębiorstw, na łączną kwotę 61 miliardów PLN. Finansowanie zostało udzielony wyłącznie przedsiębiorcom spełniającym kryteria uprawniające ich do ubiegania się o finansowanie, określonych w Regulaminie ubiegania się o udział w Programie rządowym „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm”, który jest dostępny pod adresem https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-10.html#mmsp

Informacje dla Beneficjentów rządowego programu Tarcza Finansowa w zakresie tożsamości administratora, celów i sposobów przetwarzania danych osobowych, a także przysługujących Beneficjentom praw znajdują się pod tym linkiem.

Warunki RODO

Warunki RODO