← Strona główna Grupy PFR

W ramach Szkoły Pionierów PFR uczestnicy uczą się kluczowych kompetencji przyszłości oraz rozwijają własne innowacyjne projekty.

Edukacja przez wyzwania, mentoring, personalny plan rozwoju czy kształcenie przez doświadczonych praktyków to niektóre z cech wyróżniających Szkołę Pionierów PFR.

Dzięki 3-tygodniowym warsztatom prowadzonych we współpracy z partnerami w Warszawie oraz tygodniowemu szkoleniu zagranicznemu w Berlinie uczestnicy mogli uzupełniać swoje kompetencje o:

  • kluczowe umiejętności biznesowe;
  • technologiczny know-how w wybranych, różnorodnych sektorach;
  • zdolność do innowacyjnego oraz prospołecznego myślenia;
  • możliwość budowy międzynarodowych sieci współpracy.

Warunki RODO

Warunki RODO