← Strona główna Grupy PFR

Akcelerator dla branży budowlanej – profesjonalne wsparcie od Grupy PFR

Za  pośrednictwem Akceleratora dla branży budowlanej  chcemy pomóc polskim średnim i dużym przedsiębiorstwom wdrażać innowacyjne rozwiązania oraz wejść na nowe zagraniczne rynki i wzmocnić swoją dotychczasową działalność na arenie międzynarodowej. Program jest efektem współpracy Polskiego Funduszu Rozwoju, Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii oraz podmiotów z Grupy PFR. 

Inicjatywa jest okazją do podjęcia współpracy z Grupą PFR, jej partnerami, administracją publiczną oraz firmami z branży budowlanej. Celem programu jest zwiększanie innowacyjności przedsiębiorstwa z PFR SA, identyfikacja i łagodzenie barier eksportowych w dialogu z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii, a także zdobycie praktycznej wiedzy o narzędziach oraz funduszach inwestycyjnych dostępnych na działania eksportowe w ramach oferty Grupy PFR.

Wartość polskiego eksportu wyrobów branży budowlanej w 2019 r. wyniosła 8,2 mld euro. 84% eksportu polskich wyrobów budowlanych trafia do krajów UE z czego 31% eksportowanych wyrobów polskiej branży budowlanej stanowiły konstrukcje i części konstrukcji z żeliwa lub stali. Głównymi odbiorcami polskich wyrobów branży budowlanej są: Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Czechy i Szwecja.

Aplikuj

 

Terminy naboru: 29.01 – 15.02.2021 r.

AKCELERATOR DLA BRANŻY BUDOWLANEJ

Program Akceleratora obejmuje trzy strefy działań:

Strefa Rozwiązań (17-18 lutego 2021) – dwudniowe spotkanie warsztatowe, podczas którego przedsiębiorcy uzyskają praktyczną wiedzę o narzędziach jakimi administracja publiczna wspiera eksport.

Strefa B2B (22-26 lutego 2021) – spotkania z instytucjami z Grupy PFR, których celem jest wsparcie eksportu danej firmy oraz indywidualny dobór narzędzi finansowych. Każdego dnia przewidziane jest godzinne spotkanie z jedną instytucją Grupy PFR podczas której będzie możliwość zadawania pytań w sesji Q&A.

Strefa Dialogu (marzec 2021) – jednodniowe spotkanie, w ramach którego przedsiębiorcy będą mieli wpływ na kreowanie nowych rozwiązań dla wsparcia eksportu. We współpracy z biznesem, administracją publiczną i ekspertami przeprowadzimy dialog, prowadzący do zidentyfikowania barier rozwoju w danej branży, aby umożliwić firmom wdrażanie nowatorskich projektów oraz skalowanie swojej działalności.

Warunki RODO

Warunki RODO