← Strona główna Grupy PFR

Akcelerator Branżowy dla sektora jachtów i łodzi – profesjonalne wsparcie od Grupy PFR

Za jego pośrednictwem chcemy pomóc polskim małym, średnim i dużym przedsiębiorstw wejść na nowe zagraniczne rynki oraz wzmocnić swoją dotychczasową działalność na arenie międzynarodowej. Program jest efektem współpracy Polskiego Funduszu Rozwoju, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz spółek z Grupy PFR. 

Inicjatywa jest okazją do podjęcia współpracy z Grupą PFR, jej partnerami, administracją publiczną oraz firmami z branży jachtów i łodzi. Celem programu jest identyfikacja i łagodzenie barier eksportowych, a także zdobycie praktycznej wiedzy o narzędziach oraz funduszach inwestycyjnych dostępnych w ramach oferty Grupy PFR.

Branża jachtów i łodzi w Polsce to blisko 1000 firm, w których zatrudnionych jest około 35 tysięcy osób. Wartość sektora szacuje się na 1,5 miliarda złotych. Co roku produkowanych jest ponad 20 tysięcy jednostek pływających, co daje Polsce pozycję europejskiego lidera. Eksport odgrywa kluczową rolę w branży - polskie jachty od lat cieszą się międzynarodowym uznaniem.

Program Akceleratora obejmuje trzy strefy działań:

 1. Strefa Rozwiązań (22-23.10.2019 r.) – dwudniowe spotkanie warsztatowe, którego celem jest przekazanie przedsiębiorcom wiedzy o funduszach inwestycyjnych oraz narzędziach służących rozwojowi eksportu, oferowanych przez Grupę PFR oraz podmioty współpracujące z Akceleratorem (PFR SA, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, BGK, PAIH, PARP, KUKE, KUKE Finance, PFR TFI, ARP).
 2. Strefa Dialogu (02.12.2019 r.) – dyskusja z przedstawicielami administracji publicznej oraz ekspertami, podczas której definiowane są bariery rozwoju w branży. Celem Strefy Dialogu jest zainicjowanie działań prowadzących do ułatwienia przedsiębiorstwom działalności na rynkach zagranicznych.
 3. Strefa B2B (01.12-31.12.2019 r.) – spotkanie B2B firm z instytucjami z Grupy PFR, mające na celu dobór narzędzi wsparcia eksportu do potrzeb danej firmy.

Strefa Rozwiązań – materiały do pobrania z części warsztatowej:

Dzień I warsztatów (22.10.2019 r.):

 1. BGK - Instrumenty z zakresu wsparcia eksportu i ekspansji zagranicznej
 2. BGK – Gwarancja Biznesmax
 3. PFR TFI - Fundusz Ekspansji Zagranicznej
 4. KUKE - Gwarancje ubezpieczeniowe i ubezpieczenie należności handlowych
 5. KUKE - Gwarancje ubezpieczeniowe GSP i ubezpieczenie kredytu dla nabywcy
 6. KUKE Finance - Faktoring krajowych i zagranicznych transakcji w handlu międzynarodowym
 7. NCBR - Oferta NCBR w ramach POIR. Konkurs Szybka Ścieżka w nowej odsłonie
 8. KPK IF - Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach instrumentów finansowych programów Unii Europejskiej

Dzień II warsztatów (23.10.2019 r.):

 1. MPIT – Oferta dla przedsiębiorców
 2. MPIT – Baza MADB i MAAC
 3. MPiT - Zamówienia w organizacjach międzynarodowych
 4. ARP - Usługi wspierania innowacji, programy dotacyjne i wsparcie kapitałowe
 5. PAIH - Oferta
 6. PARP - Oferta z funduszy UE
 7. KIG - Działania wspierające internacjonalizację polskich firm

Warunki RODO

Warunki RODO