← Strona główna Grupy PFR

PFR podpisał porozumienie sektorowe dla rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce

PFR S.A.
PFR podpisał porozumienie sektorowe dla rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce.

Przedstawiciele administracji publicznej, środowiska naukowego, przedsiębiorców i biznesu 14 października 2021 r. podpisali „Porozumienie sektorowe na rzecz budowy gospodarki wodorowej w Polsce”. To ważny krok w dążeniu do neutralności klimatycznej, obniżeniu emisyjności gospodarki i w zwiększaniu konkurencyjności polskich przedsiębiorców.

Podstawowym i najważniejszym celem Porozumienia, oprócz stworzenia warunków i podjęcia współpracy na rzecz rozwoju technologii wodorowych i ich zastosowania jest maksymalizacja poziomu local content – polskiego wkładu. Porozumienie jest także odpowiedzią na globalne wyzwania związane z przeciwdziałaniem skutkom zmian klimatu i w swojej treści proponuje szereg rozwiązań wpisujących się w transformację polskiej energetyki, zmierzających do obniżenia emisji gazów cieplarnianych i pyłów zawieszonych do środowiska.

Zawarcie Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej jest kontynuacją działań zapoczątkowanych w dniu 7 lipca 2020 r. podpisaniem Listu intencyjnego o ustanowieniu partnerstwa na rzecz budowy gospodarki wodorowej i zawarcia sektorowego porozumienia wodorowego. W imieniu Polskiego Funduszu Rozwoju, porozumienie podpisał Bartłomiej Pawlak, wiceprezes PFR, odpowiedzialny za realizację strategicznego programu PFR Green Hub, którego celem jest wsparcie transformacji energetycznej Polski poprzez inwestycje w projekty OZE – na warunkach rynkowych i bez wypierania kapitału prywatnego.

Zgodnie z założeniami porozumienie to będzie stanowić kluczowy instrument wykonawczy Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 r. Przedstawiony pakiet działań umożliwi jednocześnie wydłużenie perspektywy strategicznej wdrażania gospodarki wodorowej w Polsce jako nieodłącznej części polskiej energetyki po 2030 roku. W porozumieniu zostały określone działania w zakresie rozwoju pełnego łańcucha wartości gospodarki wodorowej w oparciu o maksymalizację local content oraz określenie ramowych zasad współpracy.

Celem porozumienia jest m.in zapewnienie skoordynowanych działań na rzecz dynamicznego rozwoju sektora gospodarki wodorowej w Polsce, z naciskiem na wzmocnienie krajowych zdolności prowadzenia badań, działalność inwestycyjną oraz zapewnienie wysoko wykwalifikowanego personelu dla całego łańcucha wartości gospodarki wodorowej, jak i współpracy.

PFR S.A.
Poprzedni artykuł
Klimaton dla Miast – pierwszy hackathon odpowiadający na wyzwania klimatyczne polskich miast
PFR podpisał „Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce”
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO