← Strona główna Grupy PFR

Obowiązek przekazania do PFR informacji przez podmioty prowadzące PPE

PFR S.A.
Obowiązek przekazania do PFR informacji przez podmioty prowadzące PPE

Szanowni Państwo,

1 lipca br. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych. W ramach nowelizacji został ustanowiony obowiązek przekazania do PFR przez pracodawców prowadzących PPE dwa razy do roku informacji dotyczącej stanu zatrudnienia oraz liczby pracowników uczestniczących w programie. W celu sprawnej realizacji tego obowiązku, PFR umożliwi przekazanie ww. danych w sposób elektroniczny, za pomocą specjalnego formularza. 

Od 1 lipca br. PFR będzie kontaktował się bezpośrednio z przedsiębiorcami prowadzącymi PPE,  informując o obowiązku przekazania danych oraz o sposobie tego przekazania. Instrukcja dotycząca przekazywania danych będzie przekazana bezpośrednio przedsiębiorcom, których dotyczy.

W razie pytań lub wątpliwości można dzwonić na infolinię PFR pod numerem +22 703 43 00 (czynna od poniedziałku do piątku od 8.00 do 17.00, opłata zgodnie z cennikiem operatora).

Poniżej treść zmiany w ustawie o PPE wchodząca od 1.07.2022 r.

10) po art. 23 dodaje się art. 23a i art. 23b w brzmieniu:

„Art. 23a. 1. Pracodawca przekazuje Polskiemu Funduszowi Rozwoju Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie oświadczenia o liczbie pracowników i uczestników zatrudnionych u danego pracodawcy według stanu na dzień 1 stycznia i na dzień 1 lipca w danym roku kalendarzowym. 2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, jest przekazywane w postaci elektronicznej albo postaci papierowej do dnia 31 stycznia i do dnia 31 lipca w danym roku kalendarzowym. 

Art. 23b. 1. Polski Fundusz Rozwoju Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przekazuje organowi nadzoru w postaci elektronicznej w formacie pliku ustalonym z organem nadzoru informację o liczbie pracowników i uczestników zatrudnionych u danego pracodawcy według stanu na dzień 1 stycznia w danym roku kalendarzowym. 2. Informacja, o której mowa w ust. 1, jest przekazywana do dnia 31 marca w danym roku kalendarzowym.”; 
 

PFR S.A.
Poprzedni artykuł
DCT Gdańsk podpisał umowę z wykonawcami terminala T3
Obierz strategiczny kierunek na przyszłość – kursy online dla firm
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO