← Strona główna Grupy PFR

Jak polskie miasta wdrażają innowacje? Już jest bezpłatny e-booku „Budowanie miast przyszłości”

PFR S.A.
Jak polskie miasta wdrażają innowacje? Już jest bezpłatny e-booku „Budowanie miast przyszłości”

Duże miasta takie, jak Gdynia, Poznań czy Kraków oraz te nieco mniejsze, jak np. Karczew, Zgorzelec czy Jaworzno – bez względu na wielkość każde z nich łączy jedno – odwaga wdrażania innowacyjnych projektów, które służą miastu i jego mieszkańcom. Zespół PFR we współpracy z samorządami przygotował bezpłatnego ebooka, który jest zbiorem doświadczeń i pomysłów na tworzenie inteligentnych miast przyjaznych lokalnym społecznościom

E-book pt. „Budowanie miast przyszłości – czyli jak polskie miasta wdrażają innowacje” to zbiór nowatorskich rozwiązań technologicznych zrealizowanych w polskich miastach, które we współpracy z samorządami opisał zespól programu PFR dla Miast. Publikacja powstała z myślą o samorządowcach odpowiedzialnych za wdrażanie innowacji oraz o osobach zainteresowanych rozwojem miast, które mogą czerpać wiedzę z doświadczeń innych.

W ramach PFR dla Miast stale rozbudowujemy Bazę Miejskich Innowacji, która jest zbiorem miejskich rozwiązań technologicznych z Polski i ze świata. Przy okazji rozmów z samorządami często jestem pytany o przykłady światowych metropolii, którymi warto się inspirować. Odpowiadam wtedy, że o ile zawsze warto śledzić światowe trendy, to najuważniej przyglądajmy się lokalnym działaniom, bo te dzieją się w tych samych i dobrze nam już znanych ramach prawnych, kulturowych czy społecznych. Często może więc okazać się, że nie ma potrzeby wywarzać otwartych drzwi.

– mówi Paweł Grzegorczyk, p.o. dyrektora Departamentu Rozwoju Innowacji w Polskim Funduszu Rozwoju. 

Publikacja złożona jest z 21 referencyjnych przykładów miejskich innowacji w trzech kategoriach - cyfryzacja, energetyka i mobilność; mapy wdrożeń w 19 polskich miastach oraz z komentarzy ekspertów, którzy na co dzień wspierają rozwój inteligentnych miast w Polsce.

Najbliższe 10 lat w miastach będzie czasem decentralizacji rynku energii, wdrażania nowych technologii oraz powstawania nowych źródeł wytwarzania. Większość z tych działań spoczywa na barkach samorządów, które odgrywają istotną rolę w staraniach o osiągnięcie neutralności klimatycznej i dążą do tego m.in.: poprzez wymianę źródeł ciepła, modernizację transportu publicznego czy tworzenie klastrów i spółdzielni energetycznych.

- wskazała Marta Kupisz, Zespół Rozwoju Innowacji w Samorządach, Polski Fundusz Rozwoju 

Rewolucja technologiczna i rozwój cyfryzacji są szansą na zwiększenie efektywności w transporcie zarówno poprzez lepsze planowanie organizacji ruchu drogowego, jak i integrację wszystkich dostępnych w mieście form transportu. Z perspektywy włodarzy miast istotne jest wykorzystanie danych na temat usług mobilności oraz współpraca pomiędzy samorządami i przedstawicielami branży, aby wspólnie realizować cele zrównoważonej mobilności.

– podkreśliła Weronika Wesołowska, Zespół Rozwoju Innowacji w Samorządach, Polski Fundusz Rozwoju. 

Przedstawione w publikacji wdrożenia zawierają informacje o wyzwaniach, z którymi mierzyło się dane miasto, opis rozwiązania, korzyści z jego implementacji, a także rekomendacje dla samorządów, które rozważają wprowadzenie innowacji z podobnej kategorii w swoim mieście.

Z wielką satysfakcją obserwujemy, jak polskie miasta z coraz większym entuzjazmem podchodzą do narzędzi cyfrowej transformacji i mamy nadzieję, że opisane przez nas przykłady staną się dodatkowym źródłem inspiracji.

- dodała Martyna Maciaszczyk, Zespół Rozwoju Innowacji w Samorządach, Polski Fundusz Rozwoju.

Wiedza, doświadczenie i inspiracje   

PFR dla Miast to program Polskiego Funduszu Rozwoju, którego celem jest wspieranie polskich samorządów w wyzwaniach takich jak cyfryzacja, ograniczanie zużycia energii czy poszukiwanie alternatywnych form finansowania inwestycji stawiając przede wszystkim na edukację oraz popularyzację wiedzy na temat rozwoju inteligentnych miast. W ramach programu:

  • zrealizowaliśmy 9 inicjatyw, w ramach których przeszkoliliśmy 417 samorządowców z projektowania i wdrażania innowacji w miastach;
  • udzieliliśmy wsparcia w cyfrowej i energetycznej transformacji 187 samorządom;
  • stworzyliśmy portfolio złożone z 57 nowych rozwiązań technologicznych dla administracji lokalnej;
  • uczestniczyliśmy w 112 zrealizowanych wdrożeniach produktów IT w miastach. 

WUF 11

26 czerwca w Katowicach rusza World Urban Forum – największe i najważniejsze wydarzenie poświęcone rozwojowi miast na świecie. Wśród całej gamy wydarzeń towarzyszących ważne miejsce w agendzie zajmuje program przygotowany przez ekspertów PFR dla Miast. We wtorek 28 czerwca w godz. 14:30-16:00 odbędzie się sesja pt.: Innowacje nastawione na wyzwania. Podsumowanie realizacji Klimatonu dla Miast. W grudniu 2021 roku najlepsi polscy programiści, UX designerzy oraz eksperci biznesowi z pomocą technologii starali się znaleźć rozwiązania na wyzwania 4 polskich miast, które stawiają czoło zmianom klimatu. Powstałe rozwiązania zostały wdrożone w Gnieźnie, Rybniku, Rzeszowie i Wrocławiu, a ich efekty zaprezentowane zostaną podczas specjalnego panelu dyskusyjnego z udziałem przedstawicieli miast i zwycięskich zespołów.

Z kolei 30 czerwca w godz. 09:00-11:45 samorządowcy oraz osoby zainteresowane nowymi technologiami mają szansę na udział w praktycznych warsztatach projektowania miejskich usług. Czym jest Service Design i jak można wykorzystać metodykę projektowania usług w sektorze publicznym? Podczas sesji uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z narzędziami wykorzystywanymi w procesie projektowania usług i wypracować wspólnie rozwiązania dla konkretnego wyzwania miejskiego. Każdy może zgłosić chęć udziału w warsztacie poprzez dedykowany formularz. 

PFR S.A.
Poprzedni artykuł
Ośrodek turystyczny PKL w Solinie otwarty!
Automatyzacja i robotyzacja - drugie spotkanie poświęcone programowi FENG
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO